1. Umowa o przyznaniu pomocy może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy czym zmiana ta nie może powodować:
1) zwiększenia określonej kwoty pomocy;
2) zmiany celu operacji oraz wskaźników jego realizacji
3) zmniejszenia ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług.
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa nie wymaga dokonywania zmian w przypadku zmiany biznesplanu w trakcie jego realizacji.
4. Zmiana biznesplanu jest  dopuszczalna, jeżeli nie wpłynie na osiągnięcie  celu  operacji oraz wskaźników jego realizacji oraz osiągnięcie ilościowego lub  wartościowego  poziomu  sprzedaży  produktów  lub  usług.
5. Zmiana umowy wymaga każdorazowo poinformowania  Zarządu  Województwa. Zmianę  uznaje  się  za  uzgodnioną,  jeżeli  w  ciągu  30  dni  od  dnia poinformowania Zarządu Województwa nie wyrazi on sprzeciwu na proponowane zmiany.
6. Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.

 

trzy kultury 1

 Szczegółowy program wydarzenia TUTAJ

 

   „LEADER” czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest jednym z działań, które realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Celem LEADER-a jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W ramach działania LEADER zaplanowano cztery poddziałania: 1) Wsparcie przygotowawcze, 2) Realizacja operacji w ramach LSR, 3) Wdrażanie projektów współpracy, 4) Koszty bieżące i aktywizacja.

 

   Informujemy, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 13.30 w siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej" przy Pl. Niepodległości 1 pok. 330 w Chełmie odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Wielkimi krokami zbliża się sezon dożynkowy. Sierpień i wrzesień to miesiące w których rolnicy będą  uroczyście świętować zakończenie okresu żniw. Sprawdź gdzie i kiedy będzie okazja do świętowania. Harmonogram Święta Plonów dla gmin znajdujących się na obszarze LGD „Ziemi Chełmskiej” przedstawia się następująco:

  • Gmina Białopole – 20 sierpnia
  • Gmina Dorohusk – 3 września
  • Gmina Dubienka – 20 sierpnia
  • Gmina Horodło – 27 sierpnia
  • Gmina Kamień – 27 sierpnia
  • Gmina Leśniowice – 20 sierpnia
  • Wojsławice – 27 sierpnia
  • Żmudź – 27 sierpnia

Podczas dożynek będzie także możliwość skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjno – Doradczego LSR – zapraszamy !!!

 

 

kilometry-wrazen

 

Aplikacja mobilna "Malowniczy Wschód"

kafelki

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację

Galeria Wideo
 
fil_1
fil_2
fil_3
 
Galeria Foto
Portal interaktywny

mapka pw

GREEN VELO

green2

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj60
mod_vvisit_counterWczoraj57
mod_vvisit_counterW tym tygodniu276
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień468
mod_vvisit_counterW tym miesiącu835
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc732
mod_vvisit_counterRazem924017

belka pp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Instytucja odpowiedzialna za treści zamieszczane na stronie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.bialopole m  dorohusk m  dubienka m  horodlo m  kamien m  lesniowice m  wojslawice m1  zmudz m