W dniu 31 maja 2011 roku o godz. 10:00 w Biurze LGD  przy ul. 11 Listopada 2  w Chełmie odbędzie się Szkolenie z zakresu realizacji małego projektu, podczas którego zostaną omówione zasady realizacji małego projektu oraz podstawowe zagadnienia dotyczące dokumentowania wydatków. Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby, które w terminie 30.12.2010-28.01.2011 złożyły wnioski o przyznanie pomocy w w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ("Małe Projekty").Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 82 549 19 40.

 

        W dniach 20-22 maja 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej", członkowie Rady Programowej oraz pracownicy biura LGD wzięli udział  w szkoleniu poświęconemu  Produktom tradycyjnym i regionanym oraz sprzedaży bezpośredniej. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać regulacje prawne dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych, procedury wpisu produktów na Listę Produktów Tradycyjnych  oraz formy i metody promocji produktów. W ramach wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, uczestnicy szkolenia odbyli gościnne wizyty w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania oraz w Lokalnej Grupie Dzialania Dunajec-Biała, podczas których przedstawiciele małopolskich LGD zaprezentowali przykłady produktów lokalnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych  Województwa Małopolskiego oraz przykłady tworzenia sieci współpracy w oparciu o produkty tradycyjne i sprzedaż bezpośrednią.

 

img_1600   img_1735   img_1470

 Fotorelacja w zakładce Galeria Foto

 

logotyp_konkurs_leader

 

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez 
Lokalną Grupę Działania „Ziemi Chełmskiej”

 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:


311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ( limit: 300 000,00 zł)
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ( limit: 250 000,00 zł)

 

 1.Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: 

                                                                  

   od 27 kwietnia 2011 r. do 26 maja 2011 r.

 

2.Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie, ul.11 Listopada 2, pokój 105, 22-100 Chełm.

3.Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 26 maja 2011 r. o godz.16.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 16.00 najpóźniej w dniu 26 maja 2011 r.

4.Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” www.ziemiachelmska.pl w zakładce - Nabory wniosków oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.

5.Kryteria wyboru operacji w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.ziemiachelmska.pl.

6.Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto do wniosku należy załączyć następujące Załączniki: Zał. 1 Doświadczenie w zakresie realizacji projektów; Zał. 2 Oświadczenie o członkostwie w LGD „Ziemi Chełmskiej” lub innej organizacji o charakterze społecznym, Zał. 3 Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Zał. 4 Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Wzory załączników znajdują się na stronie internetowej www.ziemiachelmska.pl w zakładce – Nabory wniosków.

7.Limit dostępnych środków w niniejszym naborze:


311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi  300 000,00 zł
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  250 000,00 zł.

 

8.Wybór operacji do realizacji nastąpi spośród tych operacji, które przy ocenie uzyskają  minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

            

   Więcej informacji  w zakładce Nabory wniosków

 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Wystartowała III edycja konkursu dla rolników i projektantów EUROZAGRODA. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach:

  • budynki inwentarskie,
  • budynki magazynowe i gospodarcze,
  • budynki mieszkalne,
  • inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska.

Do konkursu można zgłaszać wszystkie budynki i budowle tworzące rolniczą zagrodę – zarówno obiekty istniejące jak i nowo wybudowane oraz zmodernizowane.

Celem konkursu, prowadzonego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym i Stowarzyszeniem Architektów Polskich, jest promowanie najlepszych projektów i realizacji w budownictwie zagrodowym, spełniających standardy europejskie. Zamiarem organizatorów jest, aby Konkurs wspomagał w praktyce wytyczanie tych standardów w Polsce. Organizatorem EUROZAGRODY jest BudoRol.pl – Portal Budowlany Rolnika.

W Konkursie mogą brać udział rolnicy i projektanci, którzy do 30 czerwca 2011 roku prześlą swoje zgłoszenia na adres:

Sekretariat Konkursu EUROZAGRODA
ul. Łagowska 3/39
01-464 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Eurozagroda”

Prawo zgłaszania kandydatów do nagród mają też ośrodki doradztwa rolniczego, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związki, stowarzyszenia i izby rolnicze oraz administracja rolna. Nagrody w postaci statuetek, dyplomów i czeków pieniężnych wręczone będą w grudniu, w trakcie uroczystej gali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Nagrody w każdej kategorii konkursowej wynoszą po 10 000 zł.

Każda edycja Konkursu powiększa ilość wzorcowych obiektów na mapie kraju - nagrodzone budynki oznaczone są tablicami „Laureat konkursu EUROZAGRODA”. Odwiedzane są one przez tych, którzy dopiero planują budowy – nagrodzeni rolnicy udostępniają im je, dzieląc się ze zwiedzającymi swoimi doświadczeniami.

Więcej na na ten temat:
Źródło: http://www.minrol.gov.pl

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” realizująca projekt „Postaw na zmianę postaw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Pilot wycieczek z językiem angielskim”.

Szczegóły w Zakładce „Projekty UE”, „Zaproszenia do składania ofert”

 

 

kilometry-wrazen

 

Aplikacja mobilna "Malowniczy Wschód"

kafelki

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację

Galeria Wideo
 
fil_1
fil_2
fil_3
 
Galeria Foto
Portal interaktywny

mapka pw

GREEN VELO

green2

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj62
mod_vvisit_counterWczoraj57
mod_vvisit_counterW tym tygodniu278
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień468
mod_vvisit_counterW tym miesiącu837
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc732
mod_vvisit_counterRazem924019

belka pp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Instytucja odpowiedzialna za treści zamieszczane na stronie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.bialopole m  dorohusk m  dubienka m  horodlo m  kamien m  lesniowice m  wojslawice m1  zmudz m