LGD "Ziemi Chełmskiej"

   Przypominamy, iż w Zakładce Monitoring i ewaluacja -> Podzakładka "Oceń nasze szkolenia" dostępna jest ankieta dotycząca Państwa satysfakcji z uczestnictwa w szkoleniach dotychczas realizowanych przez LGD, jak również Państwa potrzeb szkoleniowych związanych z realizacją operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wypełnienie akiety zajmie max. 5 minut, a będzie dla nas cennę informacją, która umożliwi zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez LGD. Zapraszamy do podzielenia się Państwa opiniami i sugestami.

 

 

kilometry-wrazen

 

Aplikacja mobilna "Malowniczy Wschód"

kafelki

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację

Galeria Foto
Portal interaktywny

mapka pw

GREEN VELO

green2

belka pp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Instytucja odpowiedzialna za treści zamieszczane na stronie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.bialopole m  dorohusk m  dubienka m  horodlo m  kamien m  lesniowice m  wojslawice m1  zmudz m