1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 281
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 302
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 268
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 258
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 296
6 Rozwiń skrzydła ... 205
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 222
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 194
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 197
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 227
11 Święto Plonów w Horodle 206
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 178
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 195
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 207
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 309
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 246
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 278
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 216
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 220
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 197
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 222
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 216
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 224
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 209
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 220
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 205
27 UWAGA Wnioskodawcy! 250
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 188
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 222
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 229
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 194
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 203
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 199
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 214
35 Sezon dożynkowy... 214
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 246
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 194
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 192
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 234
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 205
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 249
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 196
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 188
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 227
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 255
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 241
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 210
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 207
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 173
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 215
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 226
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 220
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 208
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 209
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 225
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 219
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 241
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 244
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 201
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 151
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 270
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 169
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 218
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 162
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 234
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 219
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 188
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 302
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 249
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 268
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 189
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 184
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 185
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 178
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 182
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 163
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 266
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 239
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 178
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 248
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 254
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 179
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 226
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 225
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 181
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 221
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 179
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 221
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 288
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 182
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 181
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 122
93 Wesołego Alleluja 271
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 160
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 165
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 184
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 318
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 173
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 192
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 197
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 308
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 276
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 295
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 266
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 186
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 186
107 LSR: projekty grantowe 171
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 266
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 302
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 281
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 319
112 Finansowanie LSR 179
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 288
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 190
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 278
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 277
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 260
118 Sposób wyboru i oceny operacji 151
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 327
120 Szkolenie dla grantobiorców 313
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 365
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 169
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 304
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 298
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 273
126 LSR: Plan Komunikacji 183
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 342
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 294
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 293
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 298
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 352
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 300
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 177
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 287
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 175
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 297
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 286
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 305
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 325
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 363
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 184
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 319
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 347
144 Kryteria wyboru wniosków 168
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 330
146 Budżet LSR 183
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 316
148 Doradztwo w Biurze LGD 369
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 166
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 180
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 365
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 174
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 455
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 297
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 161
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 159
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 354
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 160
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 389
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 353
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 309
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 346
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 277
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 315
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 289
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 358
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 267
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 330
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 336
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 388
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 341
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 172
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 282
174 Świąteczny czas ... 345
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 378
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 263
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 422
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 385
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 387
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 348
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 392
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 385
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 358
184 Już w najbliższą niedzielę ... 349
185 LEADER − podsumowanie działania 361
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 368
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 386
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 372
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 349
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 414
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 341
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 329
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 399
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 292
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 334
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 394
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 356
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 363
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 389
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 386
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 375
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 376
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 420
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 374
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 364
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 385
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 380
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 355
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 408
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 425
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 399
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 385
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 427
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 311
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 396
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 403
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 430
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 391
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 372
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 389
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 422
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 401
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 395
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 401
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 350
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 250
227 Przypominamy cele LSR 300
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 441
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 414
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 267
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 291
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 253
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 569
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 462
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 245
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 250
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 260
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 262
239 Efekty wdrażania LSR 361
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 357
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 413
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 352
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 334
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 251
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 244
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 431
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 435
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 404
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 389
250 Wdrażamy LSR 434
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 416
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 457
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 370
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 396
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 279
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 410
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 421
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 420
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 439
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 297
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 424
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 383
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 385
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 369
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 374
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 393
267 Numer identyfikacyjny 366
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 355
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 432
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 395
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 331
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 429
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 345
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 395
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 321
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 351
277 Dożynki powiatowe 2016 444
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 390
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 423
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 429
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 422
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 339
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 397
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 404
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 410
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 381
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 415
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 433
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 440
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 262
291 Dożynkowo w gm. Horodło 452
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 466
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 442
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 470
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 569
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 449
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 451
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 491
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 410
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 408
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 367
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 391
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 420
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 478
305 Dożynki w gminie Leśniowice 461
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 262
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 548
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 416
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 334
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 444
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 437
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 405
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 489
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 448
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 502
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 270
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 285
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 480
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 497
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 507
321 "Na kresowym szlaku smaku" 545
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 506
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 443
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 411
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 444
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 283
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 448
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 436
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 531
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 502
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 422
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 403
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 314
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 467
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 506
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 483
337 Będzie się działo w Świerżach! 495
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 425
339 Noc Świętojańska w Dubience 620
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 468
341 Plan działania 241
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 589
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 458
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 331
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 333
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 480
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 424
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 436
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 445
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 514
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 516
352 Warsztaty tworzenia palm 512
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 459
354 Wesołego Alleluja! 567
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 525
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 557
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 673
358 Życzeń czas ... 568
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 580
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 623
361 Święta z lubelskimi przysmakami 584
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 632
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 616
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 609
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 592
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 581
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 725
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 648
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 669
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 536
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 616
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 624
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 539
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 655
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 596
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 594
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 535
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 562
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 574
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 632
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 535
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 572
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 560
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 595
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 560
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 553
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 556
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 557
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 602
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 548
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 572
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 556
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 563
394 Lubią nas! 557
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 651
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 592
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 602
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 576
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 583
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 576
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 586
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 542
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 584
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 542
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 539
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 605
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 533
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 555
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 543
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 565
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 573
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 527
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 591
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 520
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 539
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 574
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 586
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 548
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 629
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 655
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 604
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 596
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 583
424 Pogranicze pięknieje ... 524
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 596
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 668
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 581
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 609
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 628
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 676
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 639
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 627
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 622
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 769
435 Kamień świętuje 593
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 595
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 615
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 591
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 620
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 620
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 589
442 Rozwijamy się turystycznie! 813
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 579
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 596
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 595
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 641
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 677
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 690
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 729
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 663
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 645
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 668
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 676
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 688
455 Wesołego Alleluja 677
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 697
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 671
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 712
459 Innowacje w rolnictwie 659
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 725
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 640
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 644
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 657
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 605
465 PROWadzi Lubelskie 620
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 670
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 667
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 663
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 616
470 Białoruskie "Koniki" 790
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 622
472 W przeddzień Nowego Roku ... 707
473 Świąteczny czas ... 679
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 685
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 668
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 669
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 788
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 776
479 Nasi znów wśród najlepszych! 704
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 733
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 731
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 760
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 758
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 832
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 743
486 Rozwijamy się turystycznie! 966
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 758
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 767
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 791
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 735
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 786
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 734
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 711
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 835
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 555
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 723
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 886
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 804
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 778
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 753
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 755
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 763
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 706
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 824
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 839
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 859
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 875
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 794
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 893
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 938
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 805
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 726
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 963
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 820
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 546
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 739
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1039
518 Tradycyjnie w Dubience 725
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 718
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 711
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1239
522 Mamy I miejsce! 789
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 976
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1022
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1062
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 725
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 660
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 775
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 755
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 795
531 LGD w projekcie parasolowym 785
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 814
533 Wojsławice zapraszają 790
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 774
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 748
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 773
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 803
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 895
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 792
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 727
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 752
542 Projekt współpracy zakończony 690
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 754
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 776
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 793
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 807
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 765
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1014
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 782
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 742
551 Wesołego Alleluja 756
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 830
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 784
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 719
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 714
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 701
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 882
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 760
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 745
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 852
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 756
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 778
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 745
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 925
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 915
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 782
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 876
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 766
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 707
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 924
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 816
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 753
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 889
574 Wesołych Świąt 760
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 748
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 756
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 768
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 795
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 836
580 Konferencja we Lwowie 795
581 Promocja kluczem do sukcesu! 814
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 838
583 Spotkanie partnerów projektu 850
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 785
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 799
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1052
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 860
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 976
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 837
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 853
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 868
592 Seminarium za nami ... 804
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 829
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 839
595 Seminarium tuż, tuż... 844
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 845
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 796
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 900
599 Czas działań … 839
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 827
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1053
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 866
603 Projekt współpracy już na półmetku 789
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 846
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 849
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 870
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 803
608 Projektowe dzieje się 771
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 893
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 858
611 Dożynkowo-konkursowo 777
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 861
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 864
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1020
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 871
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 837
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 784
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 837
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1029
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 920
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 913
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 832
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 830
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 873
625 Konkurs fotograficzny 817
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 899
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 907
628 Zwycięskie Wojsławice 861
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 900
630 Sfotografuj i wygraj 850
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 702
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 937
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 950
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 863
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 891
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 816
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 846
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 879
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 901
640 "Nawigacja edukacji" 860
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 814
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 849
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 920
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 879
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 869
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 844
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 870
648 Projekt "Pełnia możliwości" 955
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 893
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1100
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1010
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 857
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 945
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1025
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 927
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 920
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 830
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50309
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1037
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1014
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 895
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 804
663 Umowa partnerska podpisana! 923
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 985
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 858
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 865
667 Wesołego Alleluja 902
668 Warto być! 876
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 856
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 960
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 870
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 945
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 909
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 871
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 661
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 862
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 966
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 911
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 914
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 903
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1015
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 887
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 976
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 872
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 960
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 926
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 857
688 Szkolenie "Małe projekty" 935
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 941
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 898
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 797
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 890
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1286
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 948
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 904
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 902
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 920
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 941
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 860
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 891
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 964
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 956
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 923
704 Zapraszamy do Wojsławic! 891
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 904
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 888
707 O produktach lokalnych w gastronomii 873
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1070
709 Październikowy numer PROWieści! 919
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 891
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 938
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 898
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1081
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 984
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 917
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1060
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1067
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 930
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1038
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1031
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1188
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 971
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1101
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1061
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 941
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1061
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3436
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 967
729 Działo się w Wojsławicach... 995
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1191
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1102
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1031
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1117
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1295
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1021
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 1004
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1089
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 922
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1032
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1012
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1123
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 798
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1046
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 961
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1017
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 985
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 982
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 981
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1008
750 Wesołego Alleluja! 1000
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 1003
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1025
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1095
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1133
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1019
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1067
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1064
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1129
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1041
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1035
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1000
762 Nabór wniosków 2012! 1042
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1087
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1092
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1163
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1145
767 Projekt "Udany start"-informacja 1431
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1209
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1165
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 1752
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 1644
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1118
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1104
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1149
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 968
776 Przypominamy o naborze! 1101
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1029
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1119
779 Kobiety mogą wiele! 1080
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1098
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1037
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1148
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 1767
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1158
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 920
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 890
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 955
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 941
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 996
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1006
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 935
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1080
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1125
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1141
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1264
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1222
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1073
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1291
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1061
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1578
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1506
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1294
803 Rada Programowa za nami... 1217
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1140
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1174
806 Zapraszamy na szkolenie! 1155
807 Szkoliliśmy się... 1151
808 Nowy numer PROWieści 1000
809 Przypominamy ... 999
810 Wspieramy kulturę! 1019
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 959
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1075
813 Wesołego Alleluja! 959
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1204
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1077
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1350
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1137
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1036
819 Kiermasz Wielkanocny 1020
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1048
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1088
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1367
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1178
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1028
825 Koniec rekrutacji na staże 1056
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1062
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1353
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1375
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1173
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1109
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1114
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1666
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1139
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1150
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1430
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1427
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1010
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 979
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1127
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1314
841 Ruszył projekt stażowy… 1418
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 1001
843 Obchody Święta Plonów 1235
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1036
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 1002
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 1598
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 968
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1463
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1093
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1022
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 946
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1101
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1340
854 Zaliczki z ARiMR 1119
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1060
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1162
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1029
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2539
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1290
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1161
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1131
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 981
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1065
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1324
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 990
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1091
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1076
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 1000
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 1002
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1105
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1097
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1024
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1043
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 984
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1022
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1452
877 Szkoliliśmy się… 1060
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 967
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 992
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1085
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1034
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1320