1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 943
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 878
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 880
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 2153
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 867
6 Rozwiń skrzydła ... 655
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 633
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 620
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 603
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 690
11 Święto Plonów w Horodle 658
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 598
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 628
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 630
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 746
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 626
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 666
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 622
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 614
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 572
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 631
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 636
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 644
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 622
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 628
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 621
27 UWAGA Wnioskodawcy! 670
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 592
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 632
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 641
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 615
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 610
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 604
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 628
35 Sezon dożynkowy... 613
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 633
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 590
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 530
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 611
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 634
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 661
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 555
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 597
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 628
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 687
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 672
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 612
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 566
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 578
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 600
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 604
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 592
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 580
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 566
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 627
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 595
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 619
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 634
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 541
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 512
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 653
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 464
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 593
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 536
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 593
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 580
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 577
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 658
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 628
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 657
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 578
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 554
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 547
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 574
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 528
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 534
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 647
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 629
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 564
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 629
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 647
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 467
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 610
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 598
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 554
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 601
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 564
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 603
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 670
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 529
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 560
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 477
93 Wesołego Alleluja 620
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 520
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 544
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 579
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 686
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 505
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 543
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 585
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 664
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 634
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 670
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 649
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 586
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 551
107 LSR: projekty grantowe 570
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 623
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 697
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 666
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 716
112 Finansowanie LSR 581
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 662
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 578
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 639
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 653
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 625
118 Sposób wyboru i oceny operacji 550
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 672
120 Szkolenie dla grantobiorców 701
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 733
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 532
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 699
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 693
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 653
126 LSR: Plan Komunikacji 571
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 711
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 679
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 645
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 673
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 715
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 673
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 558
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 679
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 549
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 646
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 649
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 674
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 673
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 734
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 578
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 702
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 908
144 Kryteria wyboru wniosków 565
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 697
146 Budżet LSR 587
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 695
148 Doradztwo w Biurze LGD 762
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 545
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 554
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 728
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 556
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 841
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 670
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 560
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 543
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 680
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 525
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 776
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 699
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 668
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 709
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 615
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 673
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 641
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 725
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 616
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 702
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 712
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 820
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 719
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 545
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 645
174 Świąteczny czas ... 718
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 756
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 617
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 823
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 770
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 742
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 712
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 742
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 761
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 739
184 Już w najbliższą niedzielę ... 728
185 LEADER − podsumowanie działania 764
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 734
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 743
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 733
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 748
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 766
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 676
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 708
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 783
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 670
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 717
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 757
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 714
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 726
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 756
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 757
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 744
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 740
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 784
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 751
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 723
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 769
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 737
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 727
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 763
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 811
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 775
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 771
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 783
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 652
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 742
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 760
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 821
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 747
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 735
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 767
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 769
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 765
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 777
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 756
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 708
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 642
227 Przypominamy cele LSR 668
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 801
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 769
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 645
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 634
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 609
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 940
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 830
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 564
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 624
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 648
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 643
239 Efekty wdrażania LSR 754
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 699
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 771
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 819
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 709
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 607
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 604
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 805
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 780
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 759
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 767
250 Wdrażamy LSR 791
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 777
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 832
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 755
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 742
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 627
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 787
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 781
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 786
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 795
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 668
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 776
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 743
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 716
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 743
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 753
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 773
267 Numer identyfikacyjny 747
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 698
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 781
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 767
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 652
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 782
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 624
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 749
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 671
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 719
277 Dożynki powiatowe 2016 814
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 733
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 779
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 783
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 791
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 702
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 781
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 735
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 751
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 754
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 752
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 794
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 794
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 619
291 Dożynkowo w gm. Horodło 813
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 831
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 811
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 829
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 925
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 798
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 815
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 844
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 758
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 775
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 749
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 755
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 755
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 830
305 Dożynki w gminie Leśniowice 829
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 626
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 897
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 775
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 717
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 797
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 807
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 761
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 875
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 818
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 1014
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 645
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 640
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 799
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 854
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 878
321 "Na kresowym szlaku smaku" 916
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 865
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 777
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 746
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 794
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 671
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 796
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 779
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 904
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 845
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 786
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 780
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 661
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 829
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 870
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 830
337 Będzie się działo w Świerżach! 874
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 788
339 Noc Świętojańska w Dubience 975
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 796
341 Plan działania 544
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 917
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 821
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 708
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 700
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 822
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 754
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 795
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 819
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 863
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 864
352 Warsztaty tworzenia palm 899
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 794
354 Wesołego Alleluja! 945
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 889
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 912
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1000
358 Życzeń czas ... 895
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 925
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 973
361 Święta z lubelskimi przysmakami 919
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 957
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 984
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 917
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 940
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 900
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 1070
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 1009
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 1004
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 876
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 970
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 1065
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 893
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1021
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 960
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 974
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 886
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 908
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 945
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 990
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 879
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 938
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 905
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 961
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 901
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 914
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 929
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 921
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 949
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 870
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 932
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 924
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 950
394 Lubią nas! 924
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 1027
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 950
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 956
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 951
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 929
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 912
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 907
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 882
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 931
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 880
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 894
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 959
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 880
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 952
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 917
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 913
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 946
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 892
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 931
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 855
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 890
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 926
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 945
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 904
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 1023
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 1002
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 962
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 956
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 942
424 Pogranicze pięknieje ... 887
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 940
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 1009
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 924
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 987
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 985
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 1041
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 1021
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 997
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 976
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 1144
435 Kamień świętuje 966
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 957
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 963
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 953
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 984
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 990
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 910
442 Rozwijamy się turystycznie! 1122
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 949
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 957
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 963
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 992
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 1056
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 1030
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 1092
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 1024
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 1002
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 1031
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 1009
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 1036
455 Wesołego Alleluja 1042
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1061
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 1034
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 1059
459 Innowacje w rolnictwie 1010
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 1078
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 981
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 1018
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1020
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 949
465 PROWadzi Lubelskie 990
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 1016
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 1022
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 1012
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 982
470 Białoruskie "Koniki" 1161
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 951
472 W przeddzień Nowego Roku ... 1064
473 Świąteczny czas ... 1046
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 1026
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 1024
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 1021
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1137
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1128
479 Nasi znów wśród najlepszych! 1061
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 1064
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 1053
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 1101
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 1100
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 1151
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 1090
486 Rozwijamy się turystycznie! 1335
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 1120
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1113
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 1154
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 1097
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 1135
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 1052
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 1044
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1205
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 851
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 1086
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 1240
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1135
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 1125
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1092
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 1102
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 1097
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1028
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 1122
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 1179
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 1170
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 1197
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 1134
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 1209
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 1289
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 1141
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 1055
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 1292
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 1174
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 828
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 1078
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1372
518 Tradycyjnie w Dubience 1060
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 1029
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 1045
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1565
522 Mamy I miejsce! 1147
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 1299
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1365
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1398
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1052
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 993
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 1117
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 1071
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 1121
531 LGD w projekcie parasolowym 1128
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 1121
533 Wojsławice zapraszają 1118
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 1122
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 1061
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 1116
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 1132
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 1195
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 1139
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 1076
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 1097
542 Projekt współpracy zakończony 1029
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 1075
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 1091
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 1122
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 1107
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 1053
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1316
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 1098
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 1075
551 Wesołego Alleluja 1079
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 1162
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 1080
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 1030
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 1003
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 1007
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 1257
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 1075
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1058
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 1183
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 1087
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 1108
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 1070
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 1260
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1253
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 1085
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 1169
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 1073
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 1021
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 1244
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 1157
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 1051
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 1215
574 Wesołych Świąt 1069
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 1095
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 1093
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 1062
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1133
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1143
580 Konferencja we Lwowie 1138
581 Promocja kluczem do sukcesu! 1152
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 1157
583 Spotkanie partnerów projektu 1189
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 1132
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 1153
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1372
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 1205
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 1297
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 1160
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 1178
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 1219
592 Seminarium za nami ... 1170
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 1157
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 1158
595 Seminarium tuż, tuż... 1215
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 1199
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 1158
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 1273
599 Czas działań … 1206
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 1176
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1408
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 1210
603 Projekt współpracy już na półmetku 1134
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 1198
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 1192
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1216
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1109
608 Projektowe dzieje się 1110
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 1204
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 1177
611 Dożynkowo-konkursowo 1132
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 1181
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 1197
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1375
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 1196
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 1143
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 1116
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 1199
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1346
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 1252
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 1247
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 1171
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 1164
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 1190
625 Konkurs fotograficzny 1187
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 1236
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 1259
628 Zwycięskie Wojsławice 1196
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 1223
630 Sfotografuj i wygraj 1191
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 1001
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 1268
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 1285
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 1175
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 1232
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 1162
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 1185
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 1220
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 1265
640 "Nawigacja edukacji" 1215
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 1163
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 1183
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 1246
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 1204
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 1206
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 1188
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 1196
648 Projekt "Pełnia możliwości" 1281
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 1237
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1431
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1365
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 1206
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 1305
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1334
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 1239
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 1249
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1176
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50571
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1373
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1350
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 1216
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 1160
663 Umowa partnerska podpisana! 1258
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 1323
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 1172
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 1219
667 Wesołego Alleluja 1254
668 Warto być! 1230
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 1157
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 1305
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 1217
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 1289
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 1241
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 1215
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 971
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1213
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 1293
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 1240
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 1246
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 1219
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1352
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1245
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 1313
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1213
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 1277
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 1267
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 1191
688 Szkolenie "Małe projekty" 1281
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 1284
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 1257
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1141
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 1227
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1613
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 1286
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 1248
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 1233
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 1243
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 1295
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 1217
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 1218
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 1314
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 1296
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 1293
704 Zapraszamy do Wojsławic! 1228
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 1224
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 1207
707 O produktach lokalnych w gastronomii 1221
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1413
709 Październikowy numer PROWieści! 1247
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 1225
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 1260
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 1242
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1425
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1341
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 1271
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1390
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1402
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1284
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1383
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1353
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1522
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 1316
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1419
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1407
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 1271
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1403
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3759
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 1331
729 Działo się w Wojsławicach... 1321
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1525
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1430
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1363
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1442
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1643
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1375
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 1340
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1425
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1256
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1350
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1361
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1465
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 1109
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1384
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 1336
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1389
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 1345
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 1306
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 1341
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1361
750 Wesołego Alleluja! 1337
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 1351
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1382
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1439
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1501
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1367
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1439
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1426
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1498
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1395
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1405
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1358
762 Nabór wniosków 2012! 1421
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1465
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1447
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1511
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1515
767 Projekt "Udany start"-informacja 1784
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1574
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1500
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 2098
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 2000
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1463
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1466
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1524
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 1335
776 Przypominamy o naborze! 1486
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1391
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1474
779 Kobiety mogą wiele! 1455
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1431
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1401
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1505
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 2137
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1506
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 1151
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 1153
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 1195
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 1213
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 1257
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1251
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 1193
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1340
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1457
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1512
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1636
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1594
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1421
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1636
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1305
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1947
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1869
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1654
803 Rada Programowa za nami... 1608
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1523
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1556
806 Zapraszamy na szkolenie! 1536
807 Szkoliliśmy się... 1505
808 Nowy numer PROWieści 1241
809 Przypominamy ... 1268
810 Wspieramy kulturę! 1291
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 1305
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1325
813 Wesołego Alleluja! 1206
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1434
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1298
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1728
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1394
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1293
819 Kiermasz Wielkanocny 1287
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1276
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1342
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1717
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1422
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1249
825 Koniec rekrutacji na staże 1310
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1291
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1723
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1612
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1419
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1384
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1365
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1908
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1401
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1424
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1659
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1680
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1279
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1224
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1379
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1571
841 Ruszył projekt stażowy… 1693
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 1225
843 Obchody Święta Plonów 1518
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1280
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 1239
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 1995
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 1214
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1730
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1368
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1284
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 1207
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1369
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1605
854 Zaliczki z ARiMR 1386
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1321
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1422
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1280
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2811
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1538
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1432
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1381
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 1238
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1325
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1742
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 1236
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1351
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1329
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 1285
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 1278
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1368
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1372
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1283
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1314
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 1235
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1290
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1699
877 Szkoliliśmy się… 1304
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 1236
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 1247
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1337
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1293
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1577