1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 831
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 797
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 784
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 2066
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 777
6 Rozwiń skrzydła ... 597
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 578
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 566
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 544
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 620
11 Święto Plonów w Horodle 601
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 541
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 587
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 578
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 692
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 586
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 625
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 570
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 572
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 529
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 588
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 581
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 585
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 565
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 575
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 571
27 UWAGA Wnioskodawcy! 614
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 537
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 578
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 588
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 566
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 555
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 553
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 574
35 Sezon dożynkowy... 561
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 596
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 540
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 490
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 567
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 571
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 610
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 505
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 546
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 577
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 635
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 622
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 559
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 526
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 528
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 562
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 552
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 548
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 534
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 525
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 575
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 549
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 571
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 584
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 502
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 471
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 605
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 426
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 540
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 481
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 540
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 543
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 522
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 618
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 576
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 614
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 534
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 509
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 501
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 525
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 489
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 491
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 599
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 585
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 513
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 585
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 591
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 427
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 564
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 551
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 507
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 550
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 515
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 556
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 619
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 483
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 513
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 432
93 Wesołego Alleluja 573
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 474
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 498
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 533
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 641
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 465
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 502
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 536
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 620
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 587
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 621
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 601
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 532
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 503
107 LSR: projekty grantowe 523
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 580
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 642
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 619
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 669
112 Finansowanie LSR 523
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 610
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 529
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 591
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 599
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 577
118 Sposób wyboru i oceny operacji 497
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 632
120 Szkolenie dla grantobiorców 650
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 687
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 486
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 646
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 645
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 596
126 LSR: Plan Komunikacji 517
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 662
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 637
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 599
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 631
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 660
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 622
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 506
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 623
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 504
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 604
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 602
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 625
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 632
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 685
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 526
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 659
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 855
144 Kryteria wyboru wniosków 515
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 646
146 Budżet LSR 532
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 646
148 Doradztwo w Biurze LGD 707
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 499
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 507
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 687
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 506
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 790
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 625
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 504
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 495
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 639
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 477
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 727
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 652
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 629
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 673
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 579
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 633
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 596
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 675
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 576
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 651
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 654
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 766
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 671
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 503
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 595
174 Świąteczny czas ... 664
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 703
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 569
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 768
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 714
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 693
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 670
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 698
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 708
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 688
184 Już w najbliższą niedzielę ... 686
185 LEADER − podsumowanie działania 713
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 684
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 706
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 686
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 696
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 720
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 628
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 658
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 734
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 622
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 667
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 711
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 666
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 673
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 709
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 711
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 692
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 694
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 738
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 708
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 680
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 725
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 690
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 679
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 727
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 762
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 732
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 718
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 735
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 610
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 695
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 716
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 774
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 701
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 687
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 717
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 729
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 722
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 722
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 712
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 658
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 587
227 Przypominamy cele LSR 617
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 754
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 731
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 598
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 588
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 562
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 895
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 784
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 518
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 578
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 603
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 601
239 Efekty wdrażania LSR 702
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 660
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 728
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 768
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 661
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 566
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 556
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 759
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 739
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 711
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 719
250 Wdrażamy LSR 744
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 733
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 782
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 702
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 694
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 582
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 742
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 734
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 736
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 748
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 617
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 728
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 703
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 668
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 688
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 697
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 728
267 Numer identyfikacyjny 692
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 659
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 734
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 715
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 615
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 733
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 581
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 699
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 626
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 674
277 Dożynki powiatowe 2016 763
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 686
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 735
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 735
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 736
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 648
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 734
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 694
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 709
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 706
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 711
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 748
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 746
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 575
291 Dożynkowo w gm. Horodło 762
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 783
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 763
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 783
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 876
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 750
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 764
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 792
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 715
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 722
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 703
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 705
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 709
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 785
305 Dożynki w gminie Leśniowice 774
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 581
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 848
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 729
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 661
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 745
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 767
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 711
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 825
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 769
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 966
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 599
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 596
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 754
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 806
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 828
321 "Na kresowym szlaku smaku" 869
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 817
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 736
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 708
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 744
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 615
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 747
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 736
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 858
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 805
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 741
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 725
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 612
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 781
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 820
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 772
337 Będzie się działo w Świerżach! 820
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 737
339 Noc Świętojańska w Dubience 926
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 752
341 Plan działania 500
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 874
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 770
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 666
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 649
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 772
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 709
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 742
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 767
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 820
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 819
352 Warsztaty tworzenia palm 846
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 749
354 Wesołego Alleluja! 892
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 836
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 866
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 955
358 Życzeń czas ... 851
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 878
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 922
361 Święta z lubelskimi przysmakami 875
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 919
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 934
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 869
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 886
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 854
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 1016
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 958
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 958
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 827
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 919
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 1009
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 844
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 972
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 915
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 925
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 840
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 864
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 900
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 938
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 832
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 888
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 867
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 912
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 855
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 859
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 877
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 870
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 905
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 821
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 887
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 871
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 891
394 Lubią nas! 880
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 971
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 900
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 908
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 893
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 882
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 864
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 864
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 837
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 884
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 834
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 841
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 903
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 835
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 904
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 869
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 872
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 889
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 835
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 887
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 809
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 833
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 871
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 898
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 847
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 962
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 956
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 906
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 901
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 885
424 Pogranicze pięknieje ... 830
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 891
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 963
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 881
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 940
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 931
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 990
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 966
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 941
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 922
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 1092
435 Kamień świętuje 911
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 907
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 912
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 900
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 937
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 931
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 871
442 Rozwijamy się turystycznie! 1076
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 897
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 902
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 914
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 945
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 1005
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 990
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 1044
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 972
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 953
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 979
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 967
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 989
455 Wesołego Alleluja 987
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1010
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 982
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 1002
459 Innowacje w rolnictwie 955
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 1026
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 932
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 962
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 965
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 904
465 PROWadzi Lubelskie 943
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 968
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 973
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 959
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 926
470 Białoruskie "Koniki" 1104
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 907
472 W przeddzień Nowego Roku ... 1013
473 Świąteczny czas ... 986
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 970
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 973
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 970
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1088
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1076
479 Nasi znów wśród najlepszych! 1011
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 1008
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 1013
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 1050
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 1048
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 1105
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 1042
486 Rozwijamy się turystycznie! 1281
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 1068
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1063
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 1101
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 1048
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 1085
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 1007
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 994
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1155
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 809
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 1043
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 1188
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1084
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 1078
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1046
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 1053
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 1049
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 980
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 1084
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 1140
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 1130
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 1148
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 1082
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 1167
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 1241
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 1091
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 1007
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 1245
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 1118
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 794
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 1026
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1324
518 Tradycyjnie w Dubience 1002
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 983
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 997
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1517
522 Mamy I miejsce! 1089
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 1250
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1319
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1345
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1009
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 953
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 1067
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 1022
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 1081
531 LGD w projekcie parasolowym 1073
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 1077
533 Wojsławice zapraszają 1063
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 1070
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 1017
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 1058
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 1089
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 1154
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 1098
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 1031
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 1040
542 Projekt współpracy zakończony 977
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 1025
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 1053
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 1069
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 1064
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 1015
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1273
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 1051
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 1029
551 Wesołego Alleluja 1031
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 1116
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 1042
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 988
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 968
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 965
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 1215
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 1039
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1014
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 1137
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 1036
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 1058
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 1025
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 1209
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1202
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 1041
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 1137
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 1024
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 977
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 1195
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 1109
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 1014
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 1171
574 Wesołych Świąt 1028
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 1052
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 1045
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 1019
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1084
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1096
580 Konferencja we Lwowie 1084
581 Promocja kluczem do sukcesu! 1102
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 1111
583 Spotkanie partnerów projektu 1136
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 1077
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 1107
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1320
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 1159
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 1250
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 1116
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 1124
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 1173
592 Seminarium za nami ... 1119
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 1111
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 1104
595 Seminarium tuż, tuż... 1162
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 1147
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 1103
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 1209
599 Czas działań … 1152
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 1130
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1354
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 1165
603 Projekt współpracy już na półmetku 1082
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 1142
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 1144
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1168
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1071
608 Projektowe dzieje się 1055
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 1151
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 1135
611 Dożynkowo-konkursowo 1080
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 1139
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 1150
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1325
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 1150
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 1107
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 1073
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 1145
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1309
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 1207
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 1196
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 1123
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 1115
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 1140
625 Konkurs fotograficzny 1133
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 1191
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 1216
628 Zwycięskie Wojsławice 1156
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 1176
630 Sfotografuj i wygraj 1141
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 960
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 1223
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 1240
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 1136
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 1182
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 1121
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 1137
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 1167
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 1215
640 "Nawigacja edukacji" 1162
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 1113
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 1141
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 1204
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 1152
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 1162
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 1143
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 1157
648 Projekt "Pełnia możliwości" 1229
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 1188
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1385
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1313
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 1157
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 1255
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1296
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 1205
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 1203
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1128
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50529
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1318
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1297
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 1174
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 1110
663 Umowa partnerska podpisana! 1214
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 1275
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 1126
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 1165
667 Wesołego Alleluja 1198
668 Warto być! 1178
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 1120
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 1250
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 1166
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 1239
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 1193
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 1169
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 930
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1163
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 1243
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 1198
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 1204
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 1168
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1304
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1193
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 1268
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1165
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 1233
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 1223
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 1144
688 Szkolenie "Małe projekty" 1231
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 1230
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 1201
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1087
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 1179
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1570
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 1244
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 1194
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 1188
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 1201
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 1239
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 1166
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 1176
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 1263
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 1243
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 1244
704 Zapraszamy do Wojsławic! 1185
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 1179
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 1159
707 O produktach lokalnych w gastronomii 1165
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1362
709 Październikowy numer PROWieści! 1201
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 1170
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 1215
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 1194
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1371
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1285
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 1225
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1346
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1358
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1234
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1333
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1305
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1472
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 1261
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1370
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1359
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 1233
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1351
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3716
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 1285
729 Działo się w Wojsławicach... 1278
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1478
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1384
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1321
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1400
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1594
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1325
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 1297
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1385
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1211
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1311
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1311
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1420
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 1070
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1344
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 1289
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1343
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 1296
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 1265
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 1298
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1313
750 Wesołego Alleluja! 1292
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 1308
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1330
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1398
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1445
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1320
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1387
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1374
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1452
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1347
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1356
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1305
762 Nabór wniosków 2012! 1376
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1417
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1394
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1469
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1463
767 Projekt "Udany start"-informacja 1741
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1528
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1458
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 2053
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 1953
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1419
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1415
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1475
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 1290
776 Przypominamy o naborze! 1435
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1345
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1425
779 Kobiety mogą wiele! 1401
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1384
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1361
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1460
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 2091
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1459
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 1110
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 1106
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 1156
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 1164
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 1204
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1204
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 1147
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1298
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1414
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1454
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1582
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1553
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1375
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1591
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1255
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1901
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1819
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1606
803 Rada Programowa za nami... 1552
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1478
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1502
806 Zapraszamy na szkolenie! 1483
807 Szkoliliśmy się... 1461
808 Nowy numer PROWieści 1197
809 Przypominamy ... 1223
810 Wspieramy kulturę! 1244
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 1259
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1287
813 Wesołego Alleluja! 1160
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1401
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1264
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1679
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1348
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1247
819 Kiermasz Wielkanocny 1249
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1238
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1299
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1664
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1380
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1213
825 Koniec rekrutacji na staże 1261
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1254
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1675
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1575
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1384
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1340
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1330
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1866
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1359
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1376
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1624
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1633
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1232
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1181
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1336
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1525
841 Ruszył projekt stażowy… 1648
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 1188
843 Obchody Święta Plonów 1470
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1236
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 1202
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 1904
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 1173
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1688
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1318
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1240
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 1165
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1321
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1560
854 Zaliczki z ARiMR 1337
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1278
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1379
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1238
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2766
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1495
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1382
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1346
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 1197
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1284
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1689
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 1192
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1309
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1286
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 1239
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 1227
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1324
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1328
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1247
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1272
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 1193
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1242
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1656
877 Szkoliliśmy się… 1265
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 1193
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 1202
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1291
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1246
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1536