1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 361
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 389
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 363
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 606
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 384
6 Rozwiń skrzydła ... 287
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 307
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 276
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 275
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 315
11 Święto Plonów w Horodle 287
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 254
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 282
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 282
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 384
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 317
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 354
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 287
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 310
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 270
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 300
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 295
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 306
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 283
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 300
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 289
27 UWAGA Wnioskodawcy! 321
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 266
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 298
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 307
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 276
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 274
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 270
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 293
35 Sezon dożynkowy... 281
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 335
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 260
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 253
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 304
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 282
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 324
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 266
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 262
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 300
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 335
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 333
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 283
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 278
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 249
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 288
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 288
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 296
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 280
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 281
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 300
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 287
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 309
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 318
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 265
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 228
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 348
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 208
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 288
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 227
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 294
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 288
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 270
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 373
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 315
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 351
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 266
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 255
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 257
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 258
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 245
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 229
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 338
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 320
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 252
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 325
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 321
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 221
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 299
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 302
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 258
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 292
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 260
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 289
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 352
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 244
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 261
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 184
93 Wesołego Alleluja 341
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 227
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 234
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 261
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 382
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 239
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 259
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 275
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 376
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 341
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 367
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 339
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 276
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 256
107 LSR: projekty grantowe 253
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 331
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 376
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 355
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 403
112 Finansowanie LSR 255
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 365
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 266
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 339
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 339
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 338
118 Sposób wyboru i oceny operacji 229
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 394
120 Szkolenie dla grantobiorców 385
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 434
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 253
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 379
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 376
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 347
126 LSR: Plan Komunikacji 250
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 406
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 370
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 359
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 366
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 418
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 371
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 244
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 360
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 247
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 363
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 352
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 377
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 398
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 429
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 260
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 398
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 445
144 Kryteria wyboru wniosków 243
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 402
146 Budżet LSR 262
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 383
148 Doradztwo w Biurze LGD 438
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 235
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 249
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 431
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 243
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 527
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 371
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 239
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 238
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 416
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 229
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 464
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 411
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 376
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 424
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 352
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 383
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 359
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 419
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 330
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 395
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 405
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 468
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 402
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 251
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 355
174 Świąteczny czas ... 410
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 446
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 327
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 491
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 446
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 447
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 415
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 450
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 457
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 425
184 Już w najbliższą niedzielę ... 424
185 LEADER − podsumowanie działania 435
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 434
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 460
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 440
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 418
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 473
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 400
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 404
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 469
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 363
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 414
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 455
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 426
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 426
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 460
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 451
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 434
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 435
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 484
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 442
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 432
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 463
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 436
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 416
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 480
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 500
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 463
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 454
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 502
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 367
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 447
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 464
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 505
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 454
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 435
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 452
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 486
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 464
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 465
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 464
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 412
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 326
227 Przypominamy cele LSR 361
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 500
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 485
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 338
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 359
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 320
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 636
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 526
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 292
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 321
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 341
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 334
239 Efekty wdrażania LSR 429
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 414
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 479
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 511
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 398
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 316
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 320
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 498
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 503
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 466
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 459
250 Wdrażamy LSR 497
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 480
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 527
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 436
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 459
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 343
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 478
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 481
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 489
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 505
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 367
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 488
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 447
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 439
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 435
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 437
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 472
267 Numer identyfikacyjny 435
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 411
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 485
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 462
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 387
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 492
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 386
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 463
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 377
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 411
277 Dożynki powiatowe 2016 506
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 444
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 494
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 488
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 481
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 401
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 468
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 463
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 475
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 448
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 474
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 495
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 496
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 319
291 Dożynkowo w gm. Horodło 515
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 530
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 502
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 537
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 628
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 511
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 513
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 553
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 477
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 478
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 449
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 455
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 478
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 547
305 Dożynki w gminie Leśniowice 522
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 325
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 606
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 479
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 412
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 504
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 501
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 468
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 566
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 517
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 558
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 345
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 353
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 529
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 565
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 572
321 "Na kresowym szlaku smaku" 609
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 568
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 502
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 473
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 504
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 363
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 512
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 493
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 598
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 571
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 482
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 470
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 370
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 530
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 573
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 537
337 Będzie się działo w Świerżach! 560
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 495
339 Noc Świętojańska w Dubience 671
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 514
341 Plan działania 282
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 643
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 517
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 405
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 400
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 544
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 479
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 494
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 516
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 577
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 580
352 Warsztaty tworzenia palm 583
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 519
354 Wesołego Alleluja! 624
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 582
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 615
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 726
358 Życzeń czas ... 623
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 635
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 676
361 Święta z lubelskimi przysmakami 639
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 693
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 681
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 663
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 643
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 632
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 780
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 709
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 726
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 594
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 672
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 688
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 597
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 717
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 664
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 670
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 590
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 645
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 640
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 686
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 600
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 633
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 623
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 647
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 617
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 621
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 625
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 620
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 661
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 605
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 639
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 616
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 631
394 Lubią nas! 618
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 711
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 655
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 661
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 633
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 639
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 630
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 639
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 594
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 641
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 600
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 596
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 660
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 609
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 633
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 620
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 627
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 629
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 584
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 646
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 574
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 593
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 633
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 647
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 609
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 688
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 713
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 655
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 657
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 635
424 Pogranicze pięknieje ... 579
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 655
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 724
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 636
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 665
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 686
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 738
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 711
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 685
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 672
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 829
435 Kamień świętuje 655
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 664
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 669
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 645
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 684
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 677
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 642
442 Rozwijamy się turystycznie! 856
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 642
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 653
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 652
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 696
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 744
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 752
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 795
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 721
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 699
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 726
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 736
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 744
455 Wesołego Alleluja 732
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 750
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 736
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 763
459 Innowacje w rolnictwie 717
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 785
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 698
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 704
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 715
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 661
465 PROWadzi Lubelskie 693
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 734
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 721
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 727
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 673
470 Białoruskie "Koniki" 854
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 678
472 W przeddzień Nowego Roku ... 765
473 Świąteczny czas ... 729
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 740
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 729
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 730
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 852
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 838
479 Nasi znów wśród najlepszych! 769
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 785
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 782
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 818
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 813
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 886
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 803
486 Rozwijamy się turystycznie! 1021
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 818
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 829
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 859
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 794
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 849
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 787
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 769
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 902
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 604
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 789
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 944
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 864
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 845
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 806
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 808
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 822
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 765
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 874
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 901
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 905
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 928
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 854
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 949
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 999
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 857
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 781
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 1019
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 868
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 595
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 806
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1102
518 Tradycyjnie w Dubience 779
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 776
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 765
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1295
522 Mamy I miejsce! 845
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 1028
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1087
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1117
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 776
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 715
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 840
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 808
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 855
531 LGD w projekcie parasolowym 838
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 864
533 Wojsławice zapraszają 840
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 841
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 798
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 827
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 860
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 945
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 866
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 795
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 805
542 Projekt współpracy zakończony 744
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 811
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 842
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 855
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 859
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 822
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1073
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 834
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 799
551 Wesołego Alleluja 812
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 896
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 836
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 772
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 766
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 756
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 978
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 822
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 803
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 918
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 815
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 836
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 809
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 979
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 968
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 833
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 933
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 816
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 757
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 975
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 874
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 809
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 956
574 Wesołych Świąt 813
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 830
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 809
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 818
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 859
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 887
580 Konferencja we Lwowie 857
581 Promocja kluczem do sukcesu! 874
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 896
583 Spotkanie partnerów projektu 904
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 836
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 868
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1106
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 918
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 1032
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 899
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 912
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 951
592 Seminarium za nami ... 868
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 892
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 898
595 Seminarium tuż, tuż... 914
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 906
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 867
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 959
599 Czas działań … 900
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 886
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1112
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 925
603 Projekt współpracy już na półmetku 851
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 899
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 908
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 932
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 856
608 Projektowe dzieje się 830
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 945
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 909
611 Dożynkowo-konkursowo 839
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 920
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 925
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1092
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 929
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 889
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 853
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 908
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1096
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 983
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 971
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 886
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 887
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 935
625 Konkurs fotograficzny 887
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 961
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 970
628 Zwycięskie Wojsławice 926
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 954
630 Sfotografuj i wygraj 911
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 752
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 997
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 1011
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 917
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 948
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 879
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 908
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 941
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 973
640 "Nawigacja edukacji" 927
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 881
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 912
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 992
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 939
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 932
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 908
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 938
648 Projekt "Pełnia możliwości" 1019
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 958
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1156
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1079
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 911
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 1013
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1091
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 986
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 980
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 897
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50353
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1098
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1076
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 953
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 868
663 Umowa partnerska podpisana! 991
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 1050
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 920
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 925
667 Wesołego Alleluja 971
668 Warto być! 944
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 915
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 1024
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 935
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 1011
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 974
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 939
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 725
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 930
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 1030
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 970
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 979
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 958
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1082
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 963
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 1046
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 936
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 1022
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 996
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 922
688 Szkolenie "Małe projekty" 1008
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 1002
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 963
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 868
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 958
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1349
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 1009
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 968
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 966
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 988
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 1010
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 935
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 954
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 1031
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 1023
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 998
704 Zapraszamy do Wojsławic! 962
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 972
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 947
707 O produktach lokalnych w gastronomii 940
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1138
709 Październikowy numer PROWieści! 982
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 958
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 1001
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 975
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1144
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1048
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 991
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1128
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1127
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 993
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1112
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1090
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1255
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 1034
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1164
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1125
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 1005
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1133
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3505
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 1041
729 Działo się w Wojsławicach... 1056
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1252
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1170
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1090
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1177
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1359
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1097
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 1072
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1151
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 988
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1098
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1080
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1193
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 858
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1119
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 1032
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1097
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 1052
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 1051
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 1056
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1079
750 Wesołego Alleluja! 1071
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 1071
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1099
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1162
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1211
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1097
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1146
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1134
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1206
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1108
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1109
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1070
762 Nabór wniosków 2012! 1126
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1165
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1158
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1242
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1218
767 Projekt "Udany start"-informacja 1508
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1283
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1235
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 1822
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 1717
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1194
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1178
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1222
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 1044
776 Przypominamy o naborze! 1177
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1101
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1195
779 Kobiety mogą wiele! 1151
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1167
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1127
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1220
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 1842
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1226
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 961
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 926
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 989
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 985
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 1035
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1039
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 974
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1115
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1192
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1214
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1345
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1296
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1145
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1360
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1095
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1651
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1580
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1365
803 Rada Programowa za nami... 1301
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1228
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1258
806 Zapraszamy na szkolenie! 1232
807 Szkoliliśmy się... 1225
808 Nowy numer PROWieści 1031
809 Przypominamy ... 1035
810 Wspieramy kulturę! 1057
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 1058
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1110
813 Wesołego Alleluja! 988
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1241
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1109
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1434
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1171
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1075
819 Kiermasz Wielkanocny 1061
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1080
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1125
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1440
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1209
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1066
825 Koniec rekrutacji na staże 1088
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1099
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1429
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1418
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1210
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1149
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1161
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1701
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1177
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1192
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1464
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1464
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1054
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1012
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1163
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1349
841 Ruszył projekt stażowy… 1466
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 1034
843 Obchody Święta Plonów 1283
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1074
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 1037
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 1650
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 1005
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1504
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1134
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1058
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 979
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1144
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1379
854 Zaliczki z ARiMR 1156
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1104
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1202
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1065
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2578
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1326
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1207
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1176
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 1026
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1102
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1403
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 1028
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1132
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1112
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 1043
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 1048
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1143
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1137
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1060
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1092
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 1018
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1062
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1489
877 Szkoliliśmy się… 1093
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 1012
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 1032
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1120
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1076
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1355