1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 1086
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 1015
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 1019
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 2283
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 1013
6 Rozwiń skrzydła ... 704
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 684
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 671
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 650
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 742
11 Święto Plonów w Horodle 702
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 648
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 676
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 677
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 790
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 667
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 715
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 673
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 654
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 610
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 678
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 682
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 688
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 668
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 674
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 668
27 UWAGA Wnioskodawcy! 714
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 641
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 675
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 692
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 666
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 656
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 642
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 671
35 Sezon dożynkowy... 651
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 673
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 636
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 570
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 654
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 676
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 702
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 597
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 651
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 672
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 732
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 719
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 656
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 604
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 626
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 646
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 640
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 629
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 621
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 599
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 672
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 632
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 655
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 672
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 579
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 550
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 693
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 500
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 625
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 577
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 629
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 612
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 620
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 698
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 664
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 691
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 617
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 596
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 588
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 611
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 565
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 572
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 685
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 670
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 601
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 669
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 689
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 500
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 646
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 636
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 593
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 638
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 601
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 647
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 708
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 566
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 601
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 508
93 Wesołego Alleluja 657
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 561
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 584
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 617
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 722
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 546
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 585
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 627
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 702
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 667
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 707
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 689
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 630
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 589
107 LSR: projekty grantowe 606
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 653
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 736
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 707
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 750
112 Finansowanie LSR 617
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 697
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 618
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 678
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 685
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 660
118 Sposób wyboru i oceny operacji 584
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 709
120 Szkolenie dla grantobiorców 737
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 774
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 573
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 740
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 731
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 690
126 LSR: Plan Komunikacji 603
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 748
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 721
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 689
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 706
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 753
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 709
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 599
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 719
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 586
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 685
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 690
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 717
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 714
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 773
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 616
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 743
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 943
144 Kryteria wyboru wniosków 596
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 741
146 Budżet LSR 622
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 734
148 Doradztwo w Biurze LGD 802
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 586
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 594
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 762
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 598
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 876
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 708
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 599
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 582
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 717
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 565
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 815
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 734
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 697
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 744
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 651
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 705
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 671
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 767
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 648
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 745
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 752
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 858
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 762
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 583
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 682
174 Świąteczny czas ... 755
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 796
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 652
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 857
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 807
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 784
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 755
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 785
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 800
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 780
184 Już w najbliższą niedzielę ... 758
185 LEADER − podsumowanie działania 803
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 767
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 773
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 775
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 783
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 805
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 707
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 747
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 826
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 705
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 757
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 795
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 755
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 765
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 797
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 800
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 782
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 775
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 820
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 781
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 763
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 806
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 772
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 773
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 804
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 849
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 811
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 804
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 818
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 688
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 780
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 802
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 859
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 785
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 768
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 806
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 804
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 799
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 815
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 791
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 743
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 681
227 Przypominamy cele LSR 712
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 839
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 804
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 684
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 675
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 647
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 986
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 864
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 598
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 663
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 688
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 681
239 Efekty wdrażania LSR 794
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 737
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 805
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 853
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 744
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 651
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 641
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 840
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 813
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 797
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 810
250 Wdrażamy LSR 825
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 813
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 873
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 790
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 780
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 665
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 828
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 826
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 826
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 832
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 708
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 816
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 783
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 750
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 786
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 790
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 818
267 Numer identyfikacyjny 785
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 732
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 820
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 811
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 683
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 822
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 658
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 782
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 704
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 763
277 Dożynki powiatowe 2016 851
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 769
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 818
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 822
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 834
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 741
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 825
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 773
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 790
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 792
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 784
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 834
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 834
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 661
291 Dożynkowo w gm. Horodło 851
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 875
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 852
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 865
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 966
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 834
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 848
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 875
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 797
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 814
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 792
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 792
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 789
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 868
305 Dożynki w gminie Leśniowice 867
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 663
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 938
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 812
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 759
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 828
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 846
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 800
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 914
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 860
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 1054
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 689
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 681
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 840
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 893
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 916
321 "Na kresowym szlaku smaku" 959
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 907
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 815
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 780
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 826
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 710
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 832
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 821
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 951
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 880
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 823
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 819
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 697
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 865
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 907
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 873
337 Będzie się działo w Świerżach! 914
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 826
339 Noc Świętojańska w Dubience 1012
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 835
341 Plan działania 581
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 961
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 862
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 745
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 744
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 863
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 795
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 834
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 865
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 901
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 900
352 Warsztaty tworzenia palm 937
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 824
354 Wesołego Alleluja! 987
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 925
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 945
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1039
358 Życzeń czas ... 937
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 963
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 1013
361 Święta z lubelskimi przysmakami 954
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 996
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 1024
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 955
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 980
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 941
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 1104
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 1047
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 1033
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 915
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 1006
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 1132
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 932
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 1060
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 999
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 1010
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 920
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 949
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 985
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 1031
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 920
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 978
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 943
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 1003
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 939
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 952
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 974
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 958
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 986
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 907
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 973
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 965
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 995
394 Lubią nas! 955
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 1067
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 986
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 995
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 992
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 967
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 952
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 944
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 925
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 969
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 920
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 927
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 998
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 921
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 991
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 955
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 951
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 985
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 933
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 970
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 892
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 926
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 965
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 984
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 947
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 1065
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 1036
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 1001
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 1003
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 984
424 Pogranicze pięknieje ... 932
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 978
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 1049
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 960
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1024
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 1021
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 1088
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 1061
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 1040
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 1013
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 1185
435 Kamień świętuje 1005
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 997
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 1006
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 995
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 1023
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 1028
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 950
442 Rozwijamy się turystycznie! 1155
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 991
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 994
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 1004
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 1027
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 1096
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 1065
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 1132
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 1060
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 1040
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 1072
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 1048
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 1074
455 Wesołego Alleluja 1080
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1102
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 1076
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 1103
459 Innowacje w rolnictwie 1047
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 1119
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 1013
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 1059
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1058
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 990
465 PROWadzi Lubelskie 1025
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 1050
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 1061
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 1050
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 1021
470 Białoruskie "Koniki" 1193
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 993
472 W przeddzień Nowego Roku ... 1104
473 Świąteczny czas ... 1084
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 1063
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 1066
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 1053
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1183
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1172
479 Nasi znów wśród najlepszych! 1099
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 1104
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 1094
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 1145
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 1144
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 1195
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 1135
486 Rozwijamy się turystycznie! 1377
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 1163
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1158
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 1191
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 1137
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 1170
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 1089
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 1089
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1242
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 891
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 1127
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 1278
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 1174
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 1166
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1133
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 1140
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 1140
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1067
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 1163
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 1223
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 1210
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 1241
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 1183
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 1254
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 1332
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 1183
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 1100
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 1338
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 1214
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 868
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 1123
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1414
518 Tradycyjnie w Dubience 1107
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 1070
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 1082
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1607
522 Mamy I miejsce! 1187
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 1331
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1407
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1441
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1089
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 1035
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 1159
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 1114
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 1162
531 LGD w projekcie parasolowym 1170
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 1158
533 Wojsławice zapraszają 1160
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 1166
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 1105
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 1159
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 1171
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 1239
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 1178
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 1120
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 1141
542 Projekt współpracy zakończony 1066
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 1114
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 1129
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 1167
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 1153
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 1089
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1358
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 1137
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 1120
551 Wesołego Alleluja 1118
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 1202
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 1120
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 1070
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 1038
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 1047
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 1300
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 1116
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1095
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 1237
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 1135
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 1148
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 1115
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 1299
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1294
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 1130
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 1207
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 1111
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 1062
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 1281
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 1196
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 1089
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 1261
574 Wesołych Świąt 1103
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 1135
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 1138
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 1104
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1173
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1175
580 Konferencja we Lwowie 1176
581 Promocja kluczem do sukcesu! 1198
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 1197
583 Spotkanie partnerów projektu 1225
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 1169
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 1199
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1413
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 1250
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 1335
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 1206
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 1214
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 1262
592 Seminarium za nami ... 1212
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 1196
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 1200
595 Seminarium tuż, tuż... 1252
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 1245
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 1201
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 1318
599 Czas działań … 1248
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 1214
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1449
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 1256
603 Projekt współpracy już na półmetku 1175
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 1240
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 1239
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1259
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 1154
608 Projektowe dzieje się 1147
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 1248
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 1222
611 Dożynkowo-konkursowo 1175
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 1226
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 1235
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1417
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 1236
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 1187
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 1156
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 1246
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1385
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 1295
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 1286
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 1214
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 1207
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 1232
625 Konkurs fotograficzny 1230
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 1272
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 1308
628 Zwycięskie Wojsławice 1242
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 1264
630 Sfotografuj i wygraj 1233
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 1041
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 1311
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 1332
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 1216
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 1275
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 1210
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 1228
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 1267
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 1313
640 "Nawigacja edukacji" 1263
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 1205
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 1225
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 1291
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 1249
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 1243
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 1229
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 1237
648 Projekt "Pełnia możliwości" 1327
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 1280
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1480
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1405
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 1248
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 1349
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1372
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 1278
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 1296
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1221
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50610
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1414
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1394
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 1255
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 1196
663 Umowa partnerska podpisana! 1295
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 1364
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 1211
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 1261
667 Wesołego Alleluja 1296
668 Warto być! 1271
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 1193
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 1349
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 1261
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 1335
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 1288
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 1260
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 1013
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1257
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 1340
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 1284
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 1284
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 1261
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1394
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 1291
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 1353
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1258
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 1323
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 1313
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 1237
688 Szkolenie "Małe projekty" 1329
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 1332
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 1302
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1183
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 1274
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1657
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 1327
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 1293
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 1268
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 1280
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 1337
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 1265
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 1257
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 1359
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 1336
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 1336
704 Zapraszamy do Wojsławic! 1267
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 1272
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 1254
707 O produktach lokalnych w gastronomii 1259
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1457
709 Październikowy numer PROWieści! 1289
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 1273
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 1305
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 1284
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1466
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1384
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 1314
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1425
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1446
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1333
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1427
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1396
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1566
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 1361
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1466
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1448
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 1311
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1450
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3799
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 1376
729 Działo się w Wojsławicach... 1365
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1568
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1479
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1403
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1480
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1687
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1423
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 1384
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1466
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1305
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1386
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1403
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1510
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 1151
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1422
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 1380
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1432
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 1391
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 1355
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 1388
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1404
750 Wesołego Alleluja! 1378
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 1393
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1426
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1486
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1544
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1406
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1481
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1486
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1548
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1443
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1458
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1402
762 Nabór wniosków 2012! 1466
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1515
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1490
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1558
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1557
767 Projekt "Udany start"-informacja 1826
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1616
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1543
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 2142
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 2042
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1505
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1513
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1565
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 1377
776 Przypominamy o naborze! 1535
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1435
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1520
779 Kobiety mogą wiele! 1503
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1467
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1448
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1551
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 2177
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1552
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 1191
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 1192
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 1230
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 1249
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 1298
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1290
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 1231
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1380
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1495
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1556
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1685
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1642
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1468
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1680
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1345
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1997
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1916
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1701
803 Rada Programowa za nami... 1654
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1564
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1600
806 Zapraszamy na szkolenie! 1576
807 Szkoliliśmy się... 1542
808 Nowy numer PROWieści 1290
809 Przypominamy ... 1313
810 Wspieramy kulturę! 1332
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 1343
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1364
813 Wesołego Alleluja! 1249
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1475
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1333
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1774
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1431
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1331
819 Kiermasz Wielkanocny 1334
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1316
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1379
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1761
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1459
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1287
825 Koniec rekrutacji na staże 1347
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1325
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1765
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1643
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1451
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1417
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1405
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1944
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1434
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1458
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1690
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1718
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1312
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1257
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1417
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1607
841 Ruszył projekt stażowy… 1734
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 1265
843 Obchody Święta Plonów 1558
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1319
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 1279
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 2115
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 1255
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1767
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1409
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1324
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 1247
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1409
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1647
854 Zaliczki z ARiMR 1424
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1357
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1465
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1321
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2852
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1580
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1476
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1422
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 1281
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1362
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1811
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 1276
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1393
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1372
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 1327
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 1318
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1409
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1410
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1321
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1354
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 1277
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1328
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1740
877 Szkoliliśmy się… 1344
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 1275
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 1286
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1374
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1335
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1618