1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 222
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 275
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 236
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 231
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 266
6 Rozwiń skrzydła ... 175
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 195
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 170
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 172
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 200
11 Święto Plonów w Horodle 190
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 166
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 179
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 192
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 292
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 232
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 263
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 201
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 207
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 185
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 206
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 198
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 208
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 192
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 199
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 188
27 UWAGA Wnioskodawcy! 234
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 171
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 209
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 217
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 176
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 187
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 181
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 196
35 Sezon dożynkowy... 199
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 232
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 183
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 182
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 220
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 190
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 230
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 181
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 172
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 210
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 237
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 227
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 194
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 195
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 157
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 202
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 214
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 208
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 193
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 194
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 212
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 205
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 225
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 231
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 188
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 141
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 260
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 160
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 204
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 152
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 222
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 206
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 173
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 292
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 239
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 258
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 178
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 174
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 172
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 164
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 165
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 155
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 257
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 230
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 163
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 241
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 243
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 170
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 216
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 214
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 171
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 210
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 169
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 207
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 277
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 172
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 171
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 117
93 Wesołego Alleluja 259
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 152
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 156
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 170
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 308
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 162
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 181
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 184
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 296
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 268
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 283
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 253
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 175
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 176
107 LSR: projekty grantowe 161
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 258
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 290
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 269
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 307
112 Finansowanie LSR 169
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 279
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 175
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 270
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 266
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 253
118 Sposób wyboru i oceny operacji 142
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 313
120 Szkolenie dla grantobiorców 305
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 355
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 160
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 290
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 288
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 263
126 LSR: Plan Komunikacji 166
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 330
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 281
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 280
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 288
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 341
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 290
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 164
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 276
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 164
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 287
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 275
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 294
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 316
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 350
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 171
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 309
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 338
144 Kryteria wyboru wniosków 157
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 320
146 Budżet LSR 171
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 306
148 Doradztwo w Biurze LGD 358
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 155
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 167
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 353
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 162
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 445
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 285
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 150
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 148
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 348
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 151
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 378
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 342
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 303
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 336
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 272
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 309
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 282
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 344
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 260
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 322
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 326
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 370
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 330
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 161
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 274
174 Świąteczny czas ... 337
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 366
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 255
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 411
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 374
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 378
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 337
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 383
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 375
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 350
184 Już w najbliższą niedzielę ... 338
185 LEADER − podsumowanie działania 350
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 355
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 375
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 362
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 338
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 404
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 329
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 320
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 389
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 281
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 324
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 385
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 347
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 353
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 380
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 375
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 366
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 365
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 408
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 361
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 351
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 374
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 370
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 347
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 396
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 415
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 390
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 374
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 415
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 304
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 386
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 391
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 420
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 380
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 361
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 378
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 412
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 391
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 384
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 391
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 346
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 240
227 Przypominamy cele LSR 289
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 433
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 400
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 256
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 282
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 243
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 559
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 449
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 238
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 239
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 251
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 253
239 Efekty wdrażania LSR 350
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 353
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 401
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 341
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 324
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 239
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 235
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 421
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 426
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 397
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 380
250 Wdrażamy LSR 422
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 406
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 448
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 360
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 387
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 269
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 400
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 410
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 412
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 429
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 288
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 414
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 374
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 374
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 359
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 364
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 383
267 Numer identyfikacyjny 353
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 346
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 423
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 386
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 323
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 419
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 337
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 387
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 315
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 340
277 Dożynki powiatowe 2016 435
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 375
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 411
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 419
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 415
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 329
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 387
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 395
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 401
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 371
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 406
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 395
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 430
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 251
291 Dożynkowo w gm. Horodło 442
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 454
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 435
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 458
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 561
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 441
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 440
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 479
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 403
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 401
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 354
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 384
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 410
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 469
305 Dożynki w gminie Leśniowice 449
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 252
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 538
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 407
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 326
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 434
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 426
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 396
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 479
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 440
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 462
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 262
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 276
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 470
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 489
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 497
321 "Na kresowym szlaku smaku" 533
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 497
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 432
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 402
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 433
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 273
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 441
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 426
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 519
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 495
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 413
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 392
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 305
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 460
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 496
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 470
337 Będzie się działo w Świerżach! 481
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 416
339 Noc Świętojańska w Dubience 609
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 460
341 Plan działania 233
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 579
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 448
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 321
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 326
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 472
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 416
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 426
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 438
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 504
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 508
352 Warsztaty tworzenia palm 504
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 448
354 Wesołego Alleluja! 559
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 514
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 545
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 663
358 Życzeń czas ... 558
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 570
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 611
361 Święta z lubelskimi przysmakami 576
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 623
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 606
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 600
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 582
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 570
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 717
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 635
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 656
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 528
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 608
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 613
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 530
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 643
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 585
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 583
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 524
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 550
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 563
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 619
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 526
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 559
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 549
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 584
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 553
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 545
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 547
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 549
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 590
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 537
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 560
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 547
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 554
394 Lubią nas! 546
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 639
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 581
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 588
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 566
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 574
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 565
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 576
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 532
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 574
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 531
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 532
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 596
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 524
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 545
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 534
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 551
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 560
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 518
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 585
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 510
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 529
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 563
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 575
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 540
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 619
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 646
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 593
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 583
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 575
424 Pogranicze pięknieje ... 514
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 586
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 658
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 571
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 599
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 618
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 667
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 629
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 618
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 612
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 758
435 Kamień świętuje 584
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 584
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 605
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 583
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 609
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 610
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 579
442 Rozwijamy się turystycznie! 808
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 571
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 585
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 585
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 629
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 665
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 678
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 718
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 652
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 635
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 658
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 665
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 679
455 Wesołego Alleluja 663
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 688
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 662
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 699
459 Innowacje w rolnictwie 648
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 713
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 632
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 632
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 648
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 595
465 PROWadzi Lubelskie 612
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 659
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 654
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 649
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 604
470 Białoruskie "Koniki" 779
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 611
472 W przeddzień Nowego Roku ... 696
473 Świąteczny czas ... 670
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 673
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 659
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 660
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 775
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 766
479 Nasi znów wśród najlepszych! 696
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 726
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 720
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 751
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 747
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 823
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 735
486 Rozwijamy się turystycznie! 958
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 749
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 753
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 781
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 724
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 775
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 724
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 701
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 822
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 550
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 713
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 876
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 792
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 768
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 743
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 745
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 751
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 699
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 814
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 828
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 849
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 865
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 786
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 884
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 928
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 799
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 717
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 948
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 812
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 539
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 729
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1028
518 Tradycyjnie w Dubience 716
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 709
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 701
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1230
522 Mamy I miejsce! 782
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 967
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1011
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1050
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 718
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 652
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 768
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 747
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 785
531 LGD w projekcie parasolowym 776
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 808
533 Wojsławice zapraszają 778
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 764
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 741
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 763
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 796
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 883
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 781
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 718
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 742
542 Projekt współpracy zakończony 681
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 747
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 767
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 778
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 795
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 754
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1008
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 772
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 735
551 Wesołego Alleluja 743
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 820
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 771
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 710
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 704
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 692
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 871
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 750
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 734
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 841
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 749
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 770
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 737
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 917
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 905
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 771
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 870
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 757
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 700
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 916
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 807
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 746
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 882
574 Wesołych Świąt 753
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 738
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 746
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 758
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 786
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 827
580 Konferencja we Lwowie 785
581 Promocja kluczem do sukcesu! 806
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 829
583 Spotkanie partnerów projektu 839
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 775
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 787
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1041
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 850
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 969
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 828
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 846
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 859
592 Seminarium za nami ... 795
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 813
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 828
595 Seminarium tuż, tuż... 832
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 838
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 784
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 892
599 Czas działań … 830
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 816
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1046
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 854
603 Projekt współpracy już na półmetku 781
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 839
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 841
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 861
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 793
608 Projektowe dzieje się 762
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 882
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 844
611 Dożynkowo-konkursowo 765
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 850
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 855
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1011
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 863
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 827
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 776
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 829
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1020
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 911
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 902
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 821
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 821
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 864
625 Konkurs fotograficzny 810
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 891
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 897
628 Zwycięskie Wojsławice 853
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 891
630 Sfotografuj i wygraj 841
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 698
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 930
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 942
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 856
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 884
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 807
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 835
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 870
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 894
640 "Nawigacja edukacji" 849
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 804
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 838
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 912
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 872
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 861
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 837
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 862
648 Projekt "Pełnia możliwości" 947
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 881
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1091
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1002
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 848
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 936
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1017
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 917
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 909
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 821
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50305
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1026
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1006
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 887
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 796
663 Umowa partnerska podpisana! 912
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 974
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 848
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 855
667 Wesołego Alleluja 894
668 Warto być! 867
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 846
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 951
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 861
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 938
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 902
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 863
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 658
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 854
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 958
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 902
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 904
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 895
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1007
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 876
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 967
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 864
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 951
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 916
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 847
688 Szkolenie "Małe projekty" 925
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 932
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 889
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 789
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 880
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1280
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 939
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 897
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 889
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 911
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 931
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 851
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 881
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 956
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 945
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 913
704 Zapraszamy do Wojsławic! 880
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 894
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 878
707 O produktach lokalnych w gastronomii 865
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1059
709 Październikowy numer PROWieści! 908
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 880
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 926
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 889
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1074
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 975
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 907
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1049
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1056
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 922
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1029
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1019
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1176
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 956
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1089
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1052
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 931
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1053
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3423
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 955
729 Działo się w Wojsławicach... 986
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1181
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1093
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1021
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1109
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1284
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1011
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 993
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1080
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 912
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1020
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1003
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1114
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 794
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1039
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 951
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1008
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 978
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 973
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 972
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 997
750 Wesołego Alleluja! 991
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 994
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1017
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1086
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1124
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1009
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1058
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1056
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1124
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1031
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1023
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 990
762 Nabór wniosków 2012! 1030
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1078
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1081
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1154
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1133
767 Projekt "Udany start"-informacja 1421
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1201
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1155
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 1740
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 1636
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1103
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1094
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1138
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 957
776 Przypominamy o naborze! 1093
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1021
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1110
779 Kobiety mogą wiele! 1071
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1089
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1026
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1139
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 1757
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1147
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 911
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 886
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 949
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 937
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 989
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 999
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 929
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1075
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1113
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1130
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1252
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1209
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1060
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1280
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1056
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1568
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1496
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1284
803 Rada Programowa za nami... 1203
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1128
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1164
806 Zapraszamy na szkolenie! 1143
807 Szkoliliśmy się... 1142
808 Nowy numer PROWieści 992
809 Przypominamy ... 991
810 Wspieramy kulturę! 1013
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 956
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1071
813 Wesołego Alleluja! 951
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1196
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1070
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1341
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1132
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1028
819 Kiermasz Wielkanocny 1014
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1043
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1081
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1358
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1172
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1023
825 Koniec rekrutacji na staże 1052
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1056
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1340
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1368
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1168
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1104
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1111
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1662
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1135
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1146
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1427
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1421
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1004
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 976
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1123
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1308
841 Ruszył projekt stażowy… 1412
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 995
843 Obchody Święta Plonów 1230
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1030
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 995
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 1591
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 959
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1454
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1087
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1014
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 940
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1095
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1336
854 Zaliczki z ARiMR 1111
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1053
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1152
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1020
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2532
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1284
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1156
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1126
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 976
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1056
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1305
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 984
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1086
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1071
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 997
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 993
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1098
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1090
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1018
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1039
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 976
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1017
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1446
877 Szkoliliśmy się… 1056
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 960
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 987
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1079
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1028
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1314