1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 340
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 367
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 330
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 583
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 364
6 Rozwiń skrzydła ... 265
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 287
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 255
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 253
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 292
11 Święto Plonów w Horodle 263
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 236
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 263
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 260
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 361
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 302
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 337
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 268
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 280
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 251
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 278
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 274
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 283
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 260
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 279
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 263
27 UWAGA Wnioskodawcy! 303
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 236
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 281
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 287
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 254
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 253
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 250
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 269
35 Sezon dożynkowy... 265
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 307
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 245
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 238
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 288
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 261
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 300
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 250
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 248
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 284
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 310
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 297
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 266
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 255
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 228
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 269
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 277
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 279
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 264
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 263
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 278
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 273
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 295
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 299
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 250
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 200
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 327
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 199
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 271
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 215
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 284
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 267
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 244
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 353
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 300
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 327
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 241
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 233
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 237
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 235
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 230
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 210
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 322
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 294
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 230
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 304
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 311
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 207
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 283
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 281
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 239
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 272
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 232
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 273
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 338
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 233
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 239
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 164
93 Wesołego Alleluja 328
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 211
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 218
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 234
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 365
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 222
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 244
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 257
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 361
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 330
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 347
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 319
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 244
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 240
107 LSR: projekty grantowe 229
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 315
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 351
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 337
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 381
112 Finansowanie LSR 234
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 343
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 245
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 327
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 324
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 318
118 Sposób wyboru i oceny operacji 199
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 376
120 Szkolenie dla grantobiorców 359
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 417
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 224
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 358
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 355
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 328
126 LSR: Plan Komunikacji 234
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 390
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 350
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 343
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 351
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 402
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 355
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 227
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 340
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 230
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 347
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 335
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 356
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 378
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 413
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 239
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 377
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 428
144 Kryteria wyboru wniosków 222
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 390
146 Budżet LSR 244
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 364
148 Doradztwo w Biurze LGD 420
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 212
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 231
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 415
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 224
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 510
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 354
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 224
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 213
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 400
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 212
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 442
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 394
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 358
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 394
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 323
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 357
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 335
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 405
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 308
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 379
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 389
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 446
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 389
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 230
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 338
174 Świąteczny czas ... 393
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 424
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 311
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 470
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 432
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 435
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 398
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 435
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 429
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 406
184 Już w najbliższą niedzielę ... 403
185 LEADER − podsumowanie działania 411
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 415
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 435
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 425
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 395
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 458
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 386
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 384
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 449
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 344
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 389
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 439
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 411
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 411
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 442
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 435
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 421
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 423
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 462
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 421
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 411
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 432
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 422
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 403
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 458
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 474
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 448
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 432
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 473
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 351
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 436
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 449
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 481
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 434
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 419
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 435
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 464
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 447
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 447
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 448
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 394
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 307
227 Przypominamy cele LSR 346
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 484
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 457
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 312
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 342
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 304
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 618
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 504
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 281
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 302
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 319
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 316
239 Efekty wdrażania LSR 405
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 394
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 463
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 495
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 380
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 295
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 298
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 481
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 482
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 452
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 433
250 Wdrażamy LSR 480
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 461
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 510
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 418
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 441
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 320
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 459
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 459
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 470
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 488
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 350
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 472
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 427
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 425
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 413
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 417
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 449
267 Numer identyfikacyjny 413
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 396
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 467
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 445
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 369
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 476
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 378
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 438
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 363
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 394
277 Dożynki powiatowe 2016 490
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 431
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 472
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 470
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 463
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 383
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 443
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 447
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 455
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 426
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 456
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 475
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 482
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 302
291 Dożynkowo w gm. Horodło 500
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 513
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 483
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 510
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 612
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 496
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 492
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 535
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 454
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 454
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 421
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 436
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 460
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 524
305 Dożynki w gminie Leśniowice 503
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 308
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 590
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 455
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 388
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 485
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 478
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 451
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 537
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 494
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 542
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 321
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 330
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 516
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 546
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 547
321 "Na kresowym szlaku smaku" 590
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 553
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 482
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 453
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 489
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 339
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 490
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 479
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 575
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 544
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 464
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 450
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 352
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 509
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 548
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 522
337 Będzie się działo w Świerżach! 537
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 470
339 Noc Świętojańska w Dubience 658
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 501
341 Plan działania 270
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 628
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 500
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 377
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 378
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 523
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 467
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 476
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 487
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 554
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 560
352 Warsztaty tworzenia palm 554
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 499
354 Wesołego Alleluja! 609
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 564
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 600
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 713
358 Życzeń czas ... 608
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 619
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 661
361 Święta z lubelskimi przysmakami 624
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 677
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 659
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 649
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 629
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 619
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 764
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 693
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 706
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 571
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 657
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 666
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 581
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 695
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 638
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 638
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 576
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 604
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 611
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 668
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 576
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 614
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 599
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 631
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 603
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 596
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 599
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 597
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 641
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 592
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 610
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 598
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 603
394 Lubią nas! 598
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 689
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 635
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 643
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 614
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 623
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 614
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 622
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 578
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 625
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 579
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 579
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 646
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 579
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 600
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 582
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 606
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 613
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 566
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 627
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 556
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 574
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 614
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 626
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 584
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 667
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 694
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 639
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 637
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 618
424 Pogranicze pięknieje ... 563
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 635
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 709
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 616
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 646
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 668
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 717
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 683
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 665
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 661
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 808
435 Kamień świętuje 634
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 637
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 655
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 630
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 662
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 661
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 624
442 Rozwijamy się turystycznie! 846
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 623
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 635
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 635
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 682
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 719
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 733
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 775
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 703
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 685
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 709
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 717
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 722
455 Wesołego Alleluja 713
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 734
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 708
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 747
459 Innowacje w rolnictwie 696
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 766
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 682
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 687
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 696
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 643
465 PROWadzi Lubelskie 660
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 711
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 702
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 703
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 658
470 Białoruskie "Koniki" 833
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 659
472 W przeddzień Nowego Roku ... 744
473 Świąteczny czas ... 717
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 725
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 704
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 712
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 832
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 815
479 Nasi znów wśród najlepszych! 747
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 770
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 768
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 799
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 796
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 871
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 782
486 Rozwijamy się turystycznie! 1003
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 798
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 808
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 830
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 772
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 831
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 773
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 750
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 882
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 586
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 764
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 927
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 848
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 822
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 791
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 793
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 804
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 746
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 858
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 874
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 891
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 908
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 828
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 924
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 975
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 834
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 763
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 995
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 855
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 575
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 772
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1075
518 Tradycyjnie w Dubience 760
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 758
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 744
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1277
522 Mamy I miejsce! 823
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 1005
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1061
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1099
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 756
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 695
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 809
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 787
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 831
531 LGD w projekcie parasolowym 817
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 849
533 Wojsławice zapraszają 818
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 808
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 780
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 804
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 842
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 927
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 837
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 769
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 784
542 Projekt współpracy zakończony 728
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 790
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 811
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 834
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 844
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 804
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1053
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 817
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 776
551 Wesołego Alleluja 789
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 868
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 822
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 755
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 747
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 735
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 956
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 802
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 779
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 885
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 795
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 817
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 786
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 958
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 950
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 814
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 914
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 800
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 737
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 958
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 848
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 785
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 934
574 Wesołych Świąt 797
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 812
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 785
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 803
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 842
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 871
580 Konferencja we Lwowie 830
581 Promocja kluczem do sukcesu! 854
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 879
583 Spotkanie partnerów projektu 884
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 823
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 840
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1086
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 898
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 1014
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 878
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 893
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 919
592 Seminarium za nami ... 843
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 872
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 880
595 Seminarium tuż, tuż... 886
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 882
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 840
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 941
599 Czas działań … 873
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 866
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1093
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 906
603 Projekt współpracy już na półmetku 833
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 882
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 887
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 912
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 840
608 Projektowe dzieje się 812
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 929
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 892
611 Dożynkowo-konkursowo 819
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 899
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 901
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1068
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 907
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 873
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 824
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 882
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1071
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 962
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 950
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 870
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 868
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 915
625 Konkurs fotograficzny 864
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 938
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 951
628 Zwycięskie Wojsławice 902
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 940
630 Sfotografuj i wygraj 891
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 736
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 978
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 988
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 902
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 932
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 856
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 887
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 924
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 950
640 "Nawigacja edukacji" 906
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 863
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 895
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 969
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 922
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 917
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 886
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 914
648 Projekt "Pełnia możliwości" 1000
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 939
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1141
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1059
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 896
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 987
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1070
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 969
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 963
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 873
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50336
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1083
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1058
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 938
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 847
663 Umowa partnerska podpisana! 970
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 1029
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 900
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 911
667 Wesołego Alleluja 948
668 Warto być! 922
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 897
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 1002
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 913
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 991
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 957
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 918
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 697
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 907
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 1012
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 952
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 962
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 944
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1061
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 940
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 1025
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 920
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 1007
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 979
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 907
688 Szkolenie "Małe projekty" 987
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 989
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 942
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 848
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 938
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1335
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 996
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 949
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 951
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 969
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 996
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 914
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 939
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 1011
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 1008
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 978
704 Zapraszamy do Wojsławic! 942
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 953
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 931
707 O produktach lokalnych w gastronomii 922
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1120
709 Październikowy numer PROWieści! 967
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 943
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 988
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 949
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1127
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1031
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 968
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1110
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1116
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 979
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1099
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1076
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1238
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 1016
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1150
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1112
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 982
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1116
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3486
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 1017
729 Działo się w Wojsławicach... 1041
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1237
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1157
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1072
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1164
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1342
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1075
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 1052
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1138
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 967
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1085
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1067
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1177
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 843
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1098
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 1011
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1067
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 1036
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 1041
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 1035
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1064
750 Wesołego Alleluja! 1057
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 1053
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1082
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1147
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1191
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1077
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1125
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1119
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1179
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1093
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1089
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1054
762 Nabór wniosków 2012! 1098
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1140
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1141
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1216
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1200
767 Projekt "Udany start"-informacja 1492
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1262
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1218
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 1803
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 1699
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1176
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1158
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1203
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 1020
776 Przypominamy o naborze! 1153
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1080
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1176
779 Kobiety mogą wiele! 1135
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1149
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1096
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1204
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 1822
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1211
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 946
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 912
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 979
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 969
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 1020
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1030
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 963
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1106
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1174
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1199
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1319
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1278
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1127
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1343
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1082
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1628
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1563
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1348
803 Rada Programowa za nami... 1272
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1196
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1232
806 Zapraszamy na szkolenie! 1211
807 Szkoliliśmy się... 1206
808 Nowy numer PROWieści 1023
809 Przypominamy ... 1023
810 Wspieramy kulturę! 1043
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 1046
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1098
813 Wesołego Alleluja! 982
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1227
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1100
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1411
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1161
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1062
819 Kiermasz Wielkanocny 1046
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1072
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1114
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1422
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1199
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1053
825 Koniec rekrutacji na staże 1081
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1088
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1404
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1399
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1198
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1135
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1139
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1690
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1164
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1176
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1452
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1452
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1035
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1003
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1152
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1341
841 Ruszył projekt stażowy… 1445
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 1027
843 Obchody Święta Plonów 1264
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1063
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 1028
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 1632
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 991
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1487
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1120
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1048
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 970
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1126
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1367
854 Zaliczki z ARiMR 1147
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1083
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1187
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1053
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2565
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1314
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1188
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1156
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 1006
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1088
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1385
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 1013
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1117
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1102
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 1027
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 1030
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1132
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1124
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1049
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1070
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 1009
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1046
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1475
877 Szkoliliśmy się… 1087
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 993
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 1018
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1112
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1062
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1344