1 Projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice" już wkrótce w realizacji! 313
2 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 342
3 Spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2 304
4 „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” - zaproszenie do udziału w konferencji 557
5 Wielobarwna historia w Wojsławicach 337
6 Rozwiń skrzydła ... 243
7 I edycja konkursu "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim" 263
8 Uwaga Beneficjenci! Ankieta dotycząca badania potrzeb szkoleniowych 235
9 UWAGA BENEFICJENCI! Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do dnia 31 sierpnia 2017 r. 234
10 Uwaga! Zmiany w aktach prawnych 267
11 Święto Plonów w Horodle 242
12 Dożynki Gminne w Dorohusku 217
13 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 238
14 Zapraszamy na Gminne Święto Plonów w Białopolu 241
15 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 8/2017 344
16 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 7/2017 284
17 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 6/2017 317
18 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy gm. Horodło 249
19 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego ‘2017 – dodatkowy tydzień na zgłaszanie kandydatur! 257
20 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 230
21 Jakub Wędrowycz już po raz XII w Wojsławicach! 255
22 Uwaga Beneficjenci! Najczęściej zadawane pytania dot. Poddziałania 19.2 253
23 Zapraszamy na Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny w Horodle 256
24 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 240
25 UWAGA Wnioskodawcy naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 261
26 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Fotorelacja 242
27 UWAGA Wnioskodawcy! 284
28 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto dokonuje oceny wniosków złożonych na ogłaszane przez LGD nabory? 219
29 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 258
30 II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" - Videorelacja 267
31 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Zmiana umowy o przyznaniu pomocy 231
32 Trzy Kultury w Wojsławicach... - 9 lipca 234
33 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Co oznacza pojęcie LEADER? 230
34 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 247
35 Sezon dożynkowy... 245
36 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2017 roku! 286
37 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kim są grupy defaworyzowane określone w LSR? 227
38 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 221
39 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR 268
40 Udany III Zlot motocyklistów w Żmudzi 240
41 Zamykamy rejestrację uczestników II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego "Malowniczy Wschód" 282
42 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 229
43 Zasady realizacji i rozliczania operacji - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów 229
44 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 263
45 Aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017 i 9/2017 287
46 XX Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" w tym roku w Dorohusku 275
47 Nadbużański Bieg Pod Prąd - IV edycja już 3 września! 247
48 Warsztaty z przygotowania części finansowej biznesplanu dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w zakresie podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej 239
49 Dodatkowy Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w czerwcu! 207
50 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gm. Żmudź 250
51 Rekrutacja na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" przedłużona do 19 czerwca! 257
52 Spotkanie władz Samorządu Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania 261
53 Uwaga Beneficjenci! - Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 240
54 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Z jakiego funduszu jest finansowane wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 244
55 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 259
56 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 253
57 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 275
58 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 279
59 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu CZERWCU 2017 r. 232
60 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy dotację może otrzymać wnioskodawca, który prowadzi agroturystykę (zgłoszenie agroturystyki w urzędzie gminy bez rejestracji w CEiDG)? 181
61 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 305
62 Lokalne kryteria wyboru operacji z dnia 22.05.2017 OBOWIĄZUJACE 188
63 Szkoliliśmy Członków rady Programowej Stowarzyszenia 252
64 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy KGW może ubiegać się o wsparcie w ramach LSR? 197
65 Będzie się działo nad "Dębowym Lasem" 265
66 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 249
67 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie operacje mogą być dofinansowane w ramach wdrażania LSR? 222
68 Zapraszamy na II Rowerowy Rajd Gwiaździsty - rejestracja już od 1 czerwca 334
69 Uwaga Beneficjenci! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji 280
70 Planowany termin kolejnych naborów wniosków 305
71 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 222
72 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 214
73 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 218
74 Zasady realizacji i rozliczania operacji - Wniosek o płatność 216
75 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jaki obszar jest objęty Lokalną Strategią Rozwoju? 211
76 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 192
77 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 302
78 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność-Najczęściej zadawane pytania 272
79 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji 212
80 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 279
81 Coraz mniej czasu na przesłanie zgłoszenia! 289
82 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu 196
83 Międzypowiatowy Konkurs Zaprzęgów Konnych w Powożeniu w Turce, gm. Dorohusk 262
84 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 261
85 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Jakie są główne kierunki działań możliwe do realizacji w trakcie wdrażania LSR? 216
86 02.05.2017 - biuro nieczynne 251
87 UWAGA szkolenie! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 209
88 VII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej 252
89 Lista grantobiorców wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017/G 319
90 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 214
91 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? 216
92 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Czy jest możliwe w jednym okresie zrealizowanie operacji najpierw w ramach Podejmowania działalności, a następnie Rozwijania w kolejnym naborze? 146
93 Wesołego Alleluja 306
94 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2017 190
95 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 5/2017 198
96 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2017 214
97 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów przeprowadzonych w dniach 2-17 marca 347
98 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017 203
99 Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017 224
100 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Na czym polega wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju? 234
101 Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej w celu wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G 343
102 Potrzeby szkoleniowe - ANKIETA BENEFICJENTA 310
103 Odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia 326
104 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu KWIETNIU 2017 r. 299
105 Uwaga Beneficjenci! Obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 224
106 Z cyklu "Ty pytasz, my odpowiadamy" - Kto może ubiegać się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR? 220
107 LSR: projekty grantowe 208
108 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 296
109 Zakończyliśmy kolejne nabory wniosków 330
110 SIECI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH 315
111 Ruszyliśmy z rekrutacją do projektu "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" 360
112 Finansowanie LSR 214
113 W Wojsławicach „Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!” 322
114 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny II 223
115 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu MARCU 2017 r. 309
116 Zapraszamy na Wielkanocny Jarmark 306
117 Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” IX EDYCJA KONKURSU 297
118 Sposób wyboru i oceny operacji 179
119 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 359
120 Szkolenie dla grantobiorców 339
121 Uwaga osoby planujące ubiegać się o wsparcie w ramach najbliższych naborów 397
122 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 202
123 Zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice 337
124 Niezwykła osada sprzed tysięcy lat w Horodysku! 333
125 KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ” 306
126 LSR: Plan Komunikacji 212
127 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G – projekt grantowy 371
128 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 - ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne” 328
129 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 - ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” 324
130 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 - ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 330
131 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 - „Rozwijanie działalności gospodarczej” 382
132 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" 337
133 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzone 210
134 Ważne! Generator wniosku wyłączony 319
135 Dodatkowy dyżur Mobilnego Punktu Infromacyjno-Doradczego LSR w gm. Leśniowice w dniu 22 lutego! 212
136 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 329
137 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience 317
138 GCKSIT W WOJSŁAWICACH AKTYWNIE POZYSKUJE FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ 337
139 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów 361
140 WAŻNE! pomocnicze tabele finansowe - 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2 393
141 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020 216
142 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu LUTYM 2017 r. 355
143 "Młodzież NEET - kreatywna i aktywna" - wsparcie dla osób w wieku 15-29 lat już od 1 marca 407
144 Kryteria wyboru wniosków 201
145 Zapraszamy do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlaku GREEN VELO 369
146 Budżet LSR 222
147 Doradztwo w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 346
148 Doradztwo w Biurze LGD 399
149 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny I 190
150 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 211
151 Planowany termin kolejnego naboru wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 394
152 LSR: wskaźniki celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć - Cel Ogólny III 205
153 Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca 491
154 Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur zatwierdzone 333
155 Formy wsparcia w ramach Lokalnej Startegii Rozowju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 200
156 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 190
157 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 382
158 Spotkanie konsultacyjne zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 193
159 PILNE! Problemy z działaniem Generatora wniosków w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") 426
160 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 375
161 FAQ: Czy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego celu części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości? 339
162 FAQ:Czy dofinansowaniu podlega stworzenie lub rozwój pasieki? 376
163 FAQ:Czy w ramach zakupionego sprzętu (np.) koparki w ramach działania 19.2 możliwe będzie wykonywanie tylko usług tym sprzętem, czy możliwy będzie również wynajem zakupionego sprzętu? 304
164 FAQ:Czy w ramach podejmowania działalności gospodarczej kosztem kwalifikowanym będzie zakup gotowych domków turystycznych przeznaczonych na wynajem ? 338
165 FAQ:Czy za koszt kwalifikowalny w ramach wsparcia związanego z „podejmowaniem działalności gospodarczej” oraz „rozwijaniem działalności gospodarczej" można uznać koszt zakupu materiałów przeznaczonych do produkcji? 316
166 FAQ:Czy zakup nieruchomości w postaci gruntów lub budynków jest kosztem kwalifikowalnym? 387
167 FAQ:Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach działań „podejmowanie działalności gospodarczej” oraz „rozwijanie działalności gospodarczej” może być zakup towaru przeznaczonego na sprzedaż (firma rozpoczynająca lub prowadząca działalność handlową)? 290
168 Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje 361
169 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 368
170 Jak uzyskać numer identyfikacyjny? 428
171 Wzory umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 370
172 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 oraz procedur dotyczących oceny i wyboru, aktualizacji LSR, zmiany kryteriów 211
173 Raport podsumowujący rok realizacji LSR/raport za rok 2016 317
174 Świąteczny czas ... 375
175 Znów będzie się działo nad zbiornikami! 405
176 Zasady przyznawania pomocy na projekt grantowy 293
177 Generatory wniosków o przyznanie pomocy 451
178 I Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej za nami 413
179 Nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku rozdane! 415
180 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm. Kamień 379
181 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lublinie 16-18 grudnia 2016 r. 419
182 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR w gm.Dorohusk 411
183 Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach 387
184 Już w najbliższą niedzielę ... 382
185 LEADER − podsumowanie działania 390
186 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Wojsławice 397
187 Szkolenie na temat zasad rozliczania i realizacji projektów 416
188 Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich Operacji w ramach poddziałania 19.2 403
189 Od nowego roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty! 375
190 Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku wybrany! 441
191 Bądźcie z Nami na Chełmskim Jarmarku Bożonarodzeniowym już 18 grudnia 367
192 Generator wniosków o przyznanie pomocy 19.2 INNE 363
193 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" 430
194 Zapraszamy na I Forum Kobiet "Ziemi Chełmskiej" 325
195 Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 368
196 Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru 1/2016 423
197 "Pierzaki kumowskie" w w Muzeum Wsi Lubelskiej 389
198 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 394
199 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Leśniowicach i w Żmudzi już we czwartek 24 listopada 423
200 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Kamieniu już we czwartek 17 listopada 415
201 Po raz kolejny wyśpiewali sukces! 403
202 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 405
203 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 447
204 XII Turniej Szachowy w Białopolu 400
205 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Dubience oraz w Białopolu już 15 listopada 391
206 Aktualizacja - Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w m-cu listopadzie 2016 r. 413
207 Kolejne nabory wniosków już na początku 2017 roku 404
208 Uwaga! zmiana terminu dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Wojsławicach 383
209 Harmonogram dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu listopadzie 2016 r. 435
210 Nabór wniosków nr 1/2016 zakończony 454
211 Uwaga zmiana dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 429
212 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 411
213 Lubelskie w obiektywie po raz piąty 454
214 Zmiana terminu szkolenia dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Pracowników Biura LGD z Zasad wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" 334
215 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle 419
216 Uwaga! zmiana godzin dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 431
217 Królewskie muzykowanie w Wojsławicach 462
218 Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic 415
219 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminie Leśniowice 401
220 Wyprawy odkrywców na Malowniczym Wschodzie ... 418
221 Pierwszy nabór wniosków od poniedziałku 17 października! 447
222 Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w gminach Kamień i Dorohusk 429
223 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu PAŹDZIERNIKU 426
224 Szkolenie dla Członków Rady Programowej Stowarzyszenia 428
225 Planujesz ubiegać się o wsparcie w ramach naboru 1/2016? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej i proekologicznej! 372
226 Przypominamy Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 285
227 Przypominamy cele LSR 327
228 INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU 467
229 Przedsiębiorco, bądź innowacyjny i proekologiczny! 437
230 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kiedy pomoc nie przysługuje? 294
231 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - koszty kwalifikowalne 324
232 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 286
233 "Dobra droga do pracy" szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 598
234 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej 487
235 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 267
236 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - zasady wypłaty środków 282
237 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - na co przyznawana jest pomoc? 299
238 Zasady przyznania pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - kto może się ubiegać? 296
239 Efekty wdrażania LSR 386
240 Zmiana KARTY OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie / rozwijanie działalności gospodarczej 377
241 Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 444
242 Kolejny miesiąc i kolejne efekty wdrażania LSR 476
243 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: LIPIEC - WRZESIEŃ 2016 r. 360
244 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" zatwierdzone 277
245 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” 277
246 UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Żmudzi i w Kamieniu! 462
247 FAQ - ty pytasz, my odpowiadamy 463
248 Szkolenie dla Członków Rady Programowej LGD 431
249 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 416
250 Wdrażamy LSR 461
251 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wojsławicach 441
252 Zapraszamy na III Lubelski Kongres Sołtysów 490
253 Przyszłość turystyki regionu lubelskiego 398
254 Zapraszamy do Białopola na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne 424
255 Przypominamy przedsięwzięcia LSR 302
256 Pierwszy nabór wniosków już w październiku ! 438
257 Szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD 443
258 UWAGA! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Wojsławicach 448
259 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Horodle 467
260 Warsztaty z poradnictwa zawodowego dla mieszkańców gminy Kamień 330
261 Uwaga! zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 453
262 Spotkania informacyjno-konsultacyjne w kolejnych gminach 406
263 Zapraszamy na Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach 408
264 Zapraszamy na doradztwo w ramach Mobilnych Punktów Informacyjno-Doradczych LSR 395
265 Uwaga Beneficjenci PROW 2014 -2020 399
266 Zapraszamy do Dorohuska na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 427
267 Numer identyfikacyjny 393
268 Zakres pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" 378
269 Szkolenia i staże dla mieszkańców województwa lubelskiego 453
270 Zapraszamy do Dubienki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 425
271 Uwaga! Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 354
272 Zapraszamy do Leśniowic na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 456
273 UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020 364
274 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR na dożynkach powiatowych w Wierzbicy 419
275 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 341
276 Konsultacje zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020-zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 375
277 Dożynki powiatowe 2016 471
278 Konsultacje zmian zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego na okres programowania 2014-2020 412
279 KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016" 448
280 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu WRZEŚNIU 452
281 Wojsławianie rozmawiają, Wojsławianie czytają 447
282 Kolejne efekty wdrażania LSR 364
283 "Wyprawa odkrywców" W Świerżach 422
284 "Wyprawa odkrywców" w Kumowie 427
285 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Żmudź 435
286 Dożynki Gminne w gm. Kamień 405
287 Aktualizacja harmonogramu dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu SIERPNIU 2016 r. 441
288 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... tym razem w gminie Wojsławice 457
289 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 463
290 Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania 2014-2020 285
291 Dożynkowo w gm. Horodło 481
292 Kolejne warsztaty questowe w ramach operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i aktywizuje ... 493
293 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 464
294 Terminy warsztatów questowych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" 492
295 KARTA OCENY operacji według lokalnych kryteriów dla zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD – zakładanie działalności gospodarczej 592
296 Gmina Kamień na rowerach - kolejna rowerowa inicjatywa 475
297 Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR - harmonogram dyżurów w miesiącu SIERPNIU 475
298 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 517
299 Zapraszamy na konferencję pn. „Rola inkubatorów kuchennych i szlaków kulinarnych w urynkowieniu produktów lokalnych. Dni produktu lokalnego” - Sandomierz 26-28.08.2016 432
300 Obchody Święta Plonów w Wojsławicach 435
301 Kilometry wrażeń - zapraszamy do wspólnego zwiedzania "Malowniczego Wschodu" 399
302 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje (grupa z terenu gminy Dorohusk) 415
303 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 442
304 Świątecznie w Dubience już 14 sierpnia 504
305 Dożynki w gminie Leśniowice 484
306 Plan działania, a Lokalna Strategia Rozwoju 289
307 Formularze wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 574
308 Formularze wniosków w ramach inicjatywy LEADER 439
309 Pierwsze efekty wdrażania LSR 367
310 Masz pomysł na firmę? Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 467
311 Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli w Bereżnicy już 8 sierpnia 461
312 Rajd rowerowy Orchówek-Kamień 431
313 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w operacji "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 517
314 UWAGA Konkurs "Na kresowym szlaku smaku" 474
315 Warsztaty kulinarne "Na kresowym szlaku smaku" 524
316 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 302
317 Typy operacji, na które można uzyskać wsparcie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 315
318 Dowiedz się więcej o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 502
319 Wyniki Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku 526
320 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 531
321 "Na kresowym szlaku smaku" 568
322 XX Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. Edwarda Pusiaka w Dorohusku 534
323 Terminy wyjazdów studyjnych w ramach projektu "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 466
324 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 434
325 XI Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach 466
326 Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju 320
327 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje - rekrutacja 472
328 Spotkajmy się "Na kresowym szlaku smaku" 460
329 Wybieramy Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2016 roku! 555
330 Gmina Kamień Zwycięzcą XIX Turnieju Gmin "Między Nami Sąsiadami" 525
331 "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje 445
332 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR 430
333 RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMI CHEŁMSKIEJ” za okres: MAJ - CZERWIEC 2016 r. 336
334 XIX Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" - Kamień' 2016 489
335 200 kilometrów wrażeń - Malowniczy Wschód na dwóch kółkach! 528
336 Rozpoczynamy wdrażanie LSR! 507
337 Będzie się działo w Świerżach! 520
338 Pierwsze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania 452
339 Noc Świętojańska w Dubience 643
340 Rejestracja uczestników Rajdu przedłużona do 8 czerwca 488
341 Plan działania 259
342 Zapraszamy na I Rowerowy Rajd Gwiaździsty "Malowniczy Wschód" 612
343 Zaproszenie Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" 483
344 Nowy okres programowania i nowe możliwości 359
345 Cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020 357
346 5 mln złotych na rozwój obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej" oficjalnie potwierdzone 505
347 VII LUBELSKI KIERMASZ TURYSTYCZNY 448
348 Nowy Zarząd LGD "Ziemi Chełmskiej" wybrany 457
349 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia 467
350 Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym 536
351 02.05.2016-Biuro LGD nieczynne 539
352 Warsztaty tworzenia palm 534
353 "Smaki Tradycji" z Niebieską Zebrą 479
354 Wesołego Alleluja! 592
355 Gmina Żmudź wczoraj i dziś 547
356 Zapraszamy na Chełmski Jarmark Wielkanocny 580
357 Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 699
358 Życzeń czas ... 592
359 Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 604
360 24 grudnia 2015 roku - Biuro LGD nieczynne 645
361 Święta z lubelskimi przysmakami 608
362 Konsultacje audytu turystycznego województwa lubelskiego 660
363 Wojsławice-warto tu zajrzeć na dłużej ... 642
364 Zapraszamy na posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 637
365 Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej 616
366 Zdobądźcie Tytuł „Koło Tradycyjne i Nowoczesne” 605
367 "Wędrówki kulinarno-krajoznawcze" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim 750
368 O szlaku rowerowym w gminie Kamień 677
369 O turystyce wiejskiej u źródła ... w Rozięcinie 692
370 Uzupełniający nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 558
371 Zakręć kołem i ... wygraj atrakcyjne nagrody 640
372 Wspólnie o przyszłości Trasy rowerowej "Malowniczy wschód" 650
373 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 22.10.2015 r. 563
374 Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 680
375 Konsultacje społeczne LSR - podsumowanie 622
376 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.10.2015 r. 622
377 Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne LSR 559
378 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 6.10.2015 r. 587
379 Nasze obiekty w łańcuchu atrakcji GREEN VELO 597
380 Materiały pokonsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej 655
381 Konsultacje społeczne z przedstawicelami jst oraz jednostek podległych 561
382 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 29.09.2015 r. 598
383 Malowniczy wschód .... na skróty - spot promocyjny 582
384 Malowniczy wschód zaprasza do wspólnego odkrywania miejsc niezwykłych ... - film promocyjny 616
385 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 24.09.2015 r. 589
386 Spotkanie konsultacyjne z NGO już w najbliższy wtorek 579
387 Przedsiębiorco weź sprawy w swoje ręce! - zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 24 września 582
388 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.09.2015 r. 582
389 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 17 września 625
390 Zmiana w harmonogarmie spotkań konsultacyjnych LSR 579
391 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 10.09.2015 r. 597
392 Projekt Analizy SWOT oraz Karta uwag 584
393 Kolejne spotkanie konsultacyjne LSR - 10 września 590
394 Lubią nas! 585
395 Oddaj głos na "Malowniczy Wschód" 677
396 II etap konsultacji społecznych LSR zakończony 620
397 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 27.08.2015 r. 629
398 Dożynkowa niedziela w gminie Wojsławice 600
399 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 25.08.2015 r. 611
400 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dubienka i w gminie Horodło 600
401 Święto Plonów w gminie Dubienka 609
402 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Wojsławice i w gminie Leśniowice 566
403 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 20.08.2015 r. 612
404 Zmiana miejsca konsultacji w gminie Żmudź - pilne 566
405 Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy 566
406 Dożynki gminne w gminie Kamień 633
407 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Białopole i w gminie Żmudź 564
408 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 17.08.2015 r. 584
409 Zapraszamy na konsultacje społeczne LSR w gminie Dorohusk i w gminie Kamień 568
410 Konsultacje społeczne LSR - informacja pokonsultacyjna z dnia 13.08.2015 r. 592
411 Dożynki Gminne w Leśniowicach 601
412 Gminne Święto Plonów w Żmudzi 554
413 Zapraszamy do Majdanu na Przegląd Piosenki Biesiadnej 614
414 Pod chmurką na Maczułach już w najbliższy piątek 544
415 W podziękowaniu za dożynkowy plon ... 563
416 POKAŻ NAM TWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU-zapraszamy na konsultacje społeczne 600
417 Konsultacje społeczne w ramach przygotowania LSR na lata 2014-2020 613
418 „Rolnik Lubelszczyzny" po raz czwarty 570
419 Działo się nad wojsławickim zbiornikiem ... 654
420 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 682
421 Dni Jakuba Wędrowycza 17-19 lipca 2015 r. 628
422 Coraz mniej czasu na zgłoszenie udziału w SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 623
423 Malownicze pogranicze w filmowym kadrze... 606
424 Pogranicze pięknieje ... 549
425 Nad "Maczułami" ekologicznie i ... rockowo 621
426 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo 698
427 Zaproszenie na VII edycję Spotkania Trzech Kultur 603
428 Konferencja kończąca projekt „Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 634
429 Piknik wakacyjny w Wojsławicach 654
430 Chcesz coś ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? Teraz możesz działać! 704
431 Nowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 667
432 „Przedsiębiorca z klimatem”... 652
433 Działo się Między Nami Sąsiadami 646
434 Noc atrakcji w Świerżach i w Dubience 795
435 Kamień świętuje 620
436 Gościnnie na LUBELSKICH TARGACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 624
437 Konkurs “Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 641
438 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 617
439 Zapraszamy na Turniej Gmin "Między nami sąsiadami" nad Zalewem "Dębowy Las" w Wołkowianach w gm.Żmudź 648
440 Zapraszamy do wypełnienia ankiety 649
441 Poznajemy dobre praktyki na Szlaku Greenway "Zielony rower" 612
442 Rozwijamy się turystycznie! 830
443 Lokalni liderzy na tropie przygody 608
444 5 czerwca - Biuro nieczynne 621
445 Szkolenie dla Członków Rady Programowej oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia 623
446 Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej-konsultacje społeczne 668
447 Zapraszamy na Majówkę nad Zalewem Maczuły 704
448 Rekrutacja na wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 719
449 Andronowo, Białoruś - konferencja kończąca projekt 755
450 Kampania informacyjna o PROW 2014-2020 689
451 IV Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich w Białopolu 670
452 Powstaje "Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" 697
453 Konferencja podsumowująca VI edycję Konkursu Przyjazna Wieś 705
454 Zaproszenie na I Ogólnopolski Zlot Wojsławian 710
455 Wesołego Alleluja 700
456 Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 720
457 Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków 693
458 Konkurs fotograficzny PROW wokół nas - START! 734
459 Innowacje w rolnictwie 680
460 Sięgnij po tytuł Mikroprzedsiębiorca Roku 2015! Pula nagród - 80 000 zł 751
461 UWAGA - KONKURS!Jeszcze tylko 3 dni! 665
462 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 669
463 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 682
464 XII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU CHEŁMSKIEGO W SZACHACH 632
465 PROWadzi Lubelskie 646
466 Konkurs literacki „Wieś, w której żyję” 699
467 Przygotowujemy się do nowego okresu programowania... 691
468 Zaproszenie na seminarium: Rola aktywności kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych 689
469 Powstaje Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce 642
470 Białoruskie "Koniki" 816
471 Zapraszamy na warsztaty kulinarne i rękodzielnicze 647
472 W przeddzień Nowego Roku ... 729
473 Świąteczny czas ... 703
474 24.XII.2014 - Biuro LGD nieczynne 710
475 Zmienione godziny pracy biura w dniu 22.XII.2014 689
476 Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 696
477 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 817
478 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 801
479 Nasi znów wśród najlepszych! 732
480 Zachęcamy do kategoryzacji kwater! 758
481 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo coraz bliżej ... 756
482 "W krainie lubelskich produktów tradycyjnych" 786
483 X Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach 782
484 O dziedzictwie kulturowym w Kumowie Plebańskim … 857
485 "Aktywne dla dziedzictwa kulturowego" - IV Forum Kobiet Lubelszczyzny 767
486 Rozwijamy się turystycznie! 990
487 Białopole magią stoi, czyli Sabat Czarownic 2014 781
488 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 794
489 Kumowianki świętowały XXX-lecie istnienia! 817
490 Rekrutacja na szkolenie "Fryzjer" zakończona 758
491 Poleskie przysmaki na Białorusi 814
492 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 758
493 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. 737
494 Dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 866
495 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014. 573
496 Wyjątkowi goście na Festiwalu "Dożynki" w Wojsławicach 749
497 Dożynki Powiatowe w Żółtańcach 914
498 Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu" 832
499 Start rekrutacji na szkolenie "Fryzjer” 806
500 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 777
501 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dorohusku 779
502 W Brześciu przy "Okrągłym stole" – 26-27.08.2014 r. 790
503 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 730
504 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór przedłużony 848
505 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" (nabór przedłużony) 863
506 Poślubieni po majdańsku... - Majdan Ostrowski 10.08.2014 880
507 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu” na nabór podstawowy 899
508 Ocena formalna wniosków - projekt "Od pomysłu do sukcesu" 818
509 PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU” 913
510 Start rekrutacji na szkolenie "Obsługa sekretariatu” 962
511 Tylko 2 dni do końca rekrutacji! Kasa na firmę czeka! 825
512 Cudze chwalicie swego nie znacie - z wizytą w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych 753
513 Wakacyjny Piknik Integracyjny nad Zalewem Husynne 984
514 "Jadą goście, jadą - Wesele po Majdańsku"- 10.08.2014 844
515 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2014 564
516 Nabór wniosków II/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" 763
517 Pieniądze na firmę do wzięcia w ramach projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1062
518 Tradycyjnie w Dubience 748
519 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów - rekrutacja uczestników 746
520 Posiedzenie Rady Programowej za nami 734
521 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014' rozegrany! 1265
522 Mamy I miejsce! 811
523 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" - Białopole 2014 996
524 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Od pomysłu do sukcesu" 1050
525 Ruszyła rekrutacja na kolejne szkolenia 1084
526 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 746
527 Beneficjenci działań "Odnowa i rozwój wsi"/"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 682
528 DO WZIĘCIA środki na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej 800
529 Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2014" 778
530 „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą" 820
531 LGD w projekcie parasolowym 808
532 Nabór na wolne stanowisko pracy 839
533 Wojsławice zapraszają 809
534 Nabór wniosków I/2014 w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 798
535 Start rekrutacji na szkolenie "CUKIERNIK" 771
536 Start rekrutacji na szkolenie "Piekarz" 793
537 Start projektu "Od pomysłu do sukcesu"- środki finansowe na założenie działalności gospodarczej 826
538 Nabór uzupełniający na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII dla powiatu opolskiego 915
539 Rekrutacja na szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej w powiecie chełmskim 823
540 Dzień otwartych drzwi w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" 751
541 W Dorohusku na ludowo już 24 maja! 772
542 Projekt współpracy zakończony 712
543 Warsztaty kulinarne w Kumowie Plebańskim już na półmetku 777
544 Start rekrutacji na szkolenie "FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁÓW I SAL" 798
545 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu opolskiego 820
546 Konkurs "Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w." 831
547 Koniec rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 792
548 Start projektu "Od szkolenia do zatrudnienia” 1039
549 W dniu 2 maja biuro LGD nieczynne 804
550 Zmiana formularzy wniosków o płatność w zakresie małych projektów 762
551 Wesołego Alleluja 774
552 Dom spotkań „Na pograniczu kultur” otwarty! 853
553 Kiermasz wielkanocny trwa! 807
554 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu hrubieszowskiego 742
555 Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny - 9 kwietnia 736
556 Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu "Bo to plus mieć 50+" 722
557 Start rekrutacji na szkolenie "Kelner - barman" 943
558 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie opolskim 789
559 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 766
560 INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII 871
561 Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych 782
562 Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych 805
563 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie hrubieszowskim 772
564 Konkurs FIO w 2014 r. lada dzień! 945
565 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 940
566 Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemi Chełmskiej” 803
567 Wydłużamy nabór na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla powiatu włodawskiego 903
568 15 styczeń 2014 Targi edukacyjne 788
569 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013. 725
570 Nabór na wolne stanowiska pracy 944
571 Niech kolęda i szczodrywka serca budzi... 835
572 Jeszcze chwila, jeszcze krok i wejdziemy w Nowy Rok ... 773
573 Start rekrutacji na szkolenie "Murarz-tynkarz" już wkrótce ... 921
574 Wesołych Świąt 783
575 Kolejne posiedzenie Rady Programowej już za nami 801
576 Bez chwili wytchnienia w PL-BY-UA 774
577 Zmiana terminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego 792
578 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 820
579 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 859
580 Konferencja we Lwowie 818
581 Promocja kluczem do sukcesu! 838
582 Rekrutacja na szkolenie KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII w powiecie włodawskim 865
583 Spotkanie partnerów projektu 872
584 Pierwsza inwestycja gotowa! 808
585 "Między Bugiem a Wieprzem" - spoty promocyjne i folder już gotowe! 824
586 40 tysięcy możliwości dla os.50+ 1072
587 Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych” 886
588 Lubelska Akademia Umiejętności Językowych i Komputerowych 996
589 Zakończenie rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek szkolenia "Kucharz małej gastronomii" 859
590 Start projektu „Bo to plus mieć 50+” 874
591 Nabór wniosków III/2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Odnowa i rozwój wsi" 899
592 Seminarium za nami ... 828
593 Start szkolenia "Word, Excel i Power Point dla średniozaawansowanych" w ramach projektu "Pełnia możliwości" 855
594 "Między Bugiem a Wieprzem" ... 862
595 Seminarium tuż, tuż... 868
596 "Jeśli promują się kobiety, promuje się cała gmina" 866
597 18 października - Biuro LGD nieczynne 821
598 "Ziemniaczane wariacje" w Teresinie, gm.Leśniowice 926
599 Czas działań … 858
600 Stoiska z tradycyjnym produktem kulinarnym wybrane! 849
601 Ocalić od zapomnienia ... Księga Potraw Regionalnych! 1077
602 Konferencja inauguracyjna na Ukrainie - 27.09.2013 r. 889
603 Projekt współpracy już na półmetku 814
604 Wystawcy stoisk poszukiwani ... 867
605 Start rekrutacji na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" 869
606 Kolejne spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 897
607 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 825
608 Projektowe dzieje się 794
609 Żmudź świętowała - Święto lnu złocistego 912
610 Zapraszamy na dożynki powiatowe w Rejowcu Fabrycznym 877
611 Dożynkowo-konkursowo 802
612 Spotkały się białopolskie czarownice - Sabat 2013 883
613 Spotkanie projektowe w Gminie Huszcza na Ukrainie 884
614 Start projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 1048
615 II Nadbużański Jarmark Folkloru - Dorohusk 2013 893
616 Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego w Wojsławicach 857
617 Gminne Święto Plonów w Białopolu - 1 września 806
618 Dożynki Gminne w Leśniowicach 865
619 Na ludową nutę na Majdanie Ostrowskim-Kocórkowo'13 1053
620 Zakończenie rekrutacji na szkolenie "Word, Excel i Powerpoint dla średniozaawansowanych" 944
621 Nabór na wolne stanowisko pracy 934
622 Rusza nowa edycja konkursu agroturystycznego 856
623 Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER 852
624 Lokalni liderzy gościnnie u Gotów 898
625 Konkurs fotograficzny 844
626 Wakacyjny Turniej Piłkarski w Dorohusku 920
627 III edycja konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 932
628 Zwycięskie Wojsławice 885
629 Festiwal Pokoleń w Dubience 923
630 Sfotografuj i wygraj 874
631 Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2013. 720
632 Wizyta studyjno-szkoleniowa dla lokalnych liderów-rekrutacja 961
633 Turniej Gmin"Między nami sąsiadami" 973
634 Spotkanie partnerów projektu "Między Bugiem a Wieprzem" 888
635 Dni Jakuba Wędrowycza 19-21 lipca 915
636 Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów 839
637 Posiedzenie Rady Programowej już za nami 869
638 Kocórkowo'2013 na Majdanie Ostrowskim 906
639 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Pełnia możliwości" 931
640 "Nawigacja edukacji" 888
641 Biesiada Świętojańska w gminie Dorohusk 847
642 Działo się - I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej już za nami 878
643 XI edycja konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013" 951
644 Wybieramy produkty tradycyjne! 905
645 Posiedzenie Rady Programowej - 27 czerwca 2013 r. 898
646 I Targi Turystyki Wiejskiej w Wierzchowiskach - informacja dla Wystawców 871
647 II nabór do Programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura – Interwencje" 895
648 Projekt "Pełnia możliwości" 982
649 Spływ Kajakowy "Doliną Giełczwi i Wieprza" 15-16 czerwca 924
650 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej w Wierzchowiskach 1125
651 Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 1039
652 Doradztwo dla Beneficjentów w ramach Działania 4.1/413 880
653 Nabór na wolne stanowiska pracy 970
654 Nabór wniosków II/2013 w ramach działań: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1051
655 Szkolenie dla członków Zarządu i Rady Programowej LGD 954
656 Spotkanie informacyjne dot. projektów na rzecz osób niepełnosprawnych 946
657 Szkolenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 856
658 Prywatność i pliki cookies na stronie www.ziemiachelmska.pl 50327
659 Promujemy! "Między Bugiem a Wieprzem" 1064
660 Rolnik Lubelszczyzny poszukiwany! Zgłoszenia do 30 kwietnia! 1042
661 Fundusze norweskie: Ochrona bioróżnorodności (konkurs główny) 923
662 Informacja o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 831
663 Umowa partnerska podpisana! 952
664 Konkurs na Hejnał Wojsławic! 1010
665 Wspólna akcja informacyjna MRiRW i ARiMR 883
666 Pętla Drawska zaprasza na maraton rowerowy! 894
667 Wesołego Alleluja 931
668 Warto być! 903
669 Wystawa Wielkanocna i Kiermasz Wielkanocny - Fotorelacja 880
670 Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 986
671 Odbyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej" 896
672 Kiermasz Wielkanocny 22.03.2013 - przypomnienie 972
673 Zapraszamy na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD - 21.03.2013 940
674 Szkolenie dla Uczestniczek/Uczestników projektu "Udany start"! 898
675 Listy wniosków wybranych/niewybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirostw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru I/2013. 681
676 Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 890
677 Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku! 995
678 Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" 937
679 Nabór wniosków do Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 944
680 Raport "Wieś czy globalna wioska?" 928
681 "Kobieta aktywna - kobieta spełniona" 1044
682 Zapraszamy na Posiedzenie Rady Programowej 922
683 "Pamiętniki agroturystyki"- zapraszamy do lektury 1005
684 Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 900
685 „Rola kobiet w lokalnych społecznościach” - zaproszenie na Konferencję w Żmudzi 987
686 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 11.02.2013 959
687 Zmiana Formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- Małe projekty 888
688 Szkolenie "Małe projekty" 967
689 Przypominamy o naborze wniosków! tylko do 15 lutego! 968
690 Zapraszamy do udziału w projekcie! 924
691 Informacja dla Beneficjentów Pomocy w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 829
692 V Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 918
693 Nabór wniosków 2013 w ramach działań: "Małe Projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1315
694 Charytatywnie - Koncert kolęd i pastorałek w Dubience! 976
695 Szczęśliwego Nowego Roku! 933
696 Kiermasz Bożonarodzeniowy już za nami! 931
697 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy! 948
698 Konkurs PO FIO 2013 ogłoszony! 975
699 Ankiety monitorujące - przypomnienie 893
700 Szkolenie dla członków Stowarzyszenia 920
701 Nie czekaj, zgłoś się! Trwa nabór do "Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów" 992
702 Są pieniądze na usuwanie azbestowych dachów. 987
703 Zapraszamy do udziału w projekcie! 955
704 Zapraszamy do Wojsławic! 921
705 Przypominamy o Konkursie Fotograficznym! 931
706 Wyjazd studyjno–szkoleniowy związany z odnawialnymi źródłami energii 912
707 O produktach lokalnych w gastronomii 903
708 Szkoły Aktywne w Społeczności - nowy program FIO 1097
709 Październikowy numer PROWieści! 945
710 VIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej! 923
711 Nabór gmin do projektu "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich" 969
712 Zapraszamy do Wojsławic na Dziady Wojsława - 18 listopada 929
713 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już za nami! 1108
714 Nowe wydanie Biuletynu KSOW 1012
715 Zapraszamy do udziału w konkursie "Poznaj mój region!" - Dzień Europejskiej Współpracy 950
716 II Forum Kobiet Lubelszczyzny już 19 października! 1088
717 Konkurs fotograficzny przedłużony do dnia 15 listopada - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1096
718 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 960
719 Podpisanie umów o przyznanie środków finansowych w ramach projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1080
720 Przedłużony nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Udany start" 1061
721 Nabór wniosków o przyznanie pomostowego wsparcia przedłużonego w ramach projektu "Udany start" 1219
722 Dożynki powiatowe 2012 - Dorohusk 9 września! 995
723 Konkurs na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim 1132
724 Dożynki Gminne w Białopolu 2 września! 1091
725 Dożynki Gminne w Leśniowicach 26 sierpnia 2012 r. 963
726 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI” 1094
727 "Ziemskie miejsca w nieziemskim wymiarze..." KONKURS FOTOGRAFICZNY! Edycja 2012! 3467
728 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia! 996
729 Działo się w Wojsławicach... 1020
730 "W KRĘGU WOJSŁAWA" 14-15 lipca Wojsławice - ZAPRASZAMY SERDECZNIE 1219
731 Turniej gmin "Między Nami Sąsiadami" - 8 lipca w Leśniowicach 1137
732 Uwaga Uczestnicy Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" - zmiana w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" 1054
733 Noc Świętojańska w Świerżach - Zapraszamy! 1143
734 IV Forum Kobiet Aktywnych - Sawin 1 lipca! 1324
735 Wyniki naboru do Projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"" 1056
736 Wyniki oceny merytorycznej wniosków - projekt "Udany start" 1032
737 Tam gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć... 1120
738 Wyniki oceny formalnej dodatkowego naboru Kandydatek/Kandydatów do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 952
739 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1062
740 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1045
741 Dodatkowy nabór do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI"! 1154
742 Wyniki naboru wniosków w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małe projekty" 2012 r. 820
743 Wyjazd szkoleniowy dla Członków Rady Programowej i Zarządu Stowarzyszenia 1076
744 Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start” 990
745 Przedłużona rekrutacja do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1046
746 Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Udany start” 1015
747 Zaproszenie do udziału w projekcie „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” 1017
748 Przedłużamy rekrutację do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI 1010
749 Przypominamy o naborze do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1040
750 Wesołego Alleluja! 1034
751 Zaproszenie na seminarium informacyjno-promocyjne 1031
752 Wyniki naboru do Projektu "Udany start" 1058
753 Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” 1123
754 konkurs otwarty nr 4/POKL/9.2/2012 1167
755 Zakończenie dodatkowego naboru do projektu "Udany start" 1056
756 Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "Udany start" 1103
757 Dodatkowy nabór do projektu "Udany start"! 1098
758 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1157
759 Kolejne szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1070
760 Przedłużona rekrutacja do projektu "UDANY START"! 1067
761 Szkolenie dle Beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Naboru 2012! 1031
762 Nabór wniosków 2012! 1072
763 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim ... 1116
764 Wyjazd szkoleniowy - Hołowno 10.02.2012 1120
765 Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "Udany start" 1196
766 Ankieta monitorująca realizację LSR 1177
767 Projekt "Udany start"-informacja 1467
768 Start projektu "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI" 1237
769 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1192
770 Kiermasz Bożonarodzeniowy - dwa terminy! 1780
771 "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."-podsumowanie Konferencji 1678
772 Konferencja "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 1153
773 Program grantowy "Razem możemy więcej" 1135
774 Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy 1180
775 Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" 996
776 Przypominamy o naborze! 1128
777 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD 1058
778 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nowy projekt już w realizacji! 1155
779 Kobiety mogą wiele! 1112
780 Spotkają się kobiety Lubelszczyzny 1127
781 Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” 1074
782 Nabór wniosków "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe projekty" 2011 1179
783 Katalog "Przykłady Dobrych Praktyk" 1799
784 "Plon niesiemy,plon"-podsumowanie Święta Plonów 2011 1193
785 Szkolenie "Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej" 937
786 Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 904
787 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Żmudzi 969
788 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Kamieniu 960
789 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Wojsławicach 1013
790 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Dubience 1020
791 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Białopolu 955
792 Zapraszamy na Dożynki Gminne w Leśniowicach 1098
793 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD 1158
794 Nie wszystko można zrobić samemu! 1177
795 Wybieramy Perłę Lubelszczyzny 2011 1299
796 Konkurs na Najlepszy Produkt Województwa Lubelskiego ‘2011 1256
797 Konkurs na "Najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim" 1107
798 Jarmark Nadbużański czas podsumować! 1322
799 Jarmark Nadbużański "Królewski" już 17 lipca!!! 1075
800 Grupa Odnowy Wsi Majdan Ostrowski zaprasza na Festyn! 1611
801 Turniej Gmin "Między Nami Sąsiadami" Dubienka 2011 1546
802 Zgłoś produkt regionalny, przygotuj i wygraj... 1330
803 Rada Programowa za nami... 1254
804 Posiedzenie Rady Programowej - przypomnienie 1177
805 Wyścig po Elgiedora trwa... 1212
806 Zapraszamy na szkolenie! 1191
807 Szkoliliśmy się... 1187
808 Nowy numer PROWieści 1014
809 Przypominamy ... 1013
810 Wspieramy kulturę! 1035
811 Nowy numer BIULETYNU KSOW 1019
812 Konkurs fotograficzny "Rolnik - człowiek sukcesu" 1088
813 Wesołego Alleluja! 974
814 Przedstawiciele LGD z wizytą na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 1221
815 Kiermasz Wielkanocny już za nami... 1093
816 Nabór wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 1390
817 Konkurs "Pożyteczne wakacje 11" 1154
818 Aktualne wydanie "PROWieści" 1053
819 Kiermasz Wielkanocny 1035
820 Konferencja „Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” 1064
821 Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2011 1104
822 Wystartowała III edycja EUROZAGRODY 1402
823 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie 1193
824 Wyniki oceny operacji w ramach II naboru wniosków ''Małe projekty'' 1042
825 Koniec rekrutacji na staże 1073
826 22.02.2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 1079
827 Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie szkolenia ''Pilot wycieczek z językiem angielskim'' 1386
828 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1388
829 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1185
830 Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami 1125
831 Zapraszamy na szkolenie - Przygotowanie wniosków na ''Małe Projekty'' w dniu 28.12.2010 r. 1128
832 Ogłoszenie konkursu na Osobowość LGD Ziemi Chełmskiej 1680
833 Wyniki konkursu fotograficznego 1152
834 Rusza nabór wniosków ''Małe Projekty'' 1165
835 Informacja z konferencji ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1443
836 Zaproszenie na konferencję pt. ''Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej'' 1442
837 Kiermasz świąteczny w dniu 16.12.2010 roku 1023
838 15.XI.2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 993
839 Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1142
840 Zaproszenie do konkursu fotograficznego 1331
841 Ruszył projekt stażowy… 1434
842 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków dla działania ''Odnowa i rozwój wsi'' 1017
843 Obchody Święta Plonów 1254
844 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Programowej LGD 1053
845 Zaproszenie na konferencję - małe projekty - wnioski o płatność 1019
846 I Jarmark Nadbużański już za nami! 1620
847 I Edycja Konkursu ''Regionalne Smaki LGD „Ziemi Chełmskiej'' 982
848 Zaproszenie na Jarmark Nadbużański w Wojsławicach 1477
849 Rusza nabór wniosków ''Odnowa i rozwój wsi'' 1112
850 Uzupełnialiśmy wiedzę 1039
851 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na ''Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''. 962
852 Posiedzenie Rady Programowej LGD 1116
853 Szkolenie ''Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej'' 1358
854 Zaliczki z ARiMR 1137
855 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy 1073
856 Nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 1178
857 Harmonogram szkoleń informacyjnych w kwietniu, maju 2010 r. dla beneficjentów z obszaru LGD ''Ziemi Chełmskiej'' 1044
858 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Ziemi Chełmskiej'' 2555
859 Informacja z konferencji ''Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną'' 1306
860 Podsumowanie konkursu na ''pisankę wielkanocną'' 1176
861 Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD” Ziemi Chełmskiej” 1147
862 Zaproszenie na konferencję pt. „Chełmskie spotkania z tradycją wielkanocną” 997
863 Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną 1081
864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 1365
865 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 1005
866 Wyniki oceny operacji w ramach I naboru wniosków na „Małe Projekty”. 1110
867 Wyjaśnienie do załączników Małe projekty 1091
868 Pieniądze na ratunek przyrodzie 1017
869 Lubelska agropromocja A.D. 2010 1020
870 Fundacja Batorego: programy dotacyjne w 2010 roku 1124
871 Ogłoszono konkurs FIO 2010 1114
872 Nowa Ustawa o Funduszach Unii Europejskiej 1040
873 Konkurs na projekty innowacyjne: Monitorowanie jakości usług publicznych 1061
874 Konkurs „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich" 1001
875 Plany działania i harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 1037
876 Informacja z Konferencji „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Chełmskiej” 1467
877 Szkoliliśmy się… 1078
878 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej pod nazwą: „Pracownik usług gastronomicznych – mała gastronomia” 983
879 Konferencja "Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemii Chełmskiej'' 1009
880 Rusza nabór wniosków na Małe projekty 1102
881 UWAGA! zmiany terminów szkoleń 1050
882 Harmonogram szkoleń na 2009 r. dla beneficjentów z obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” 1335