Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Ziemi Chełmskiej”

Procedura aktualizacji LSR -  obowiązująca od dnia 19.01.2017

Procedura aktualizacji LSR - obowiązująca do dnia 18.01.2017


Procedura dokonywania monitoringu i ewaluacji

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu - obowiązująca

 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - obowiązujaca od dnia 22.05.2017

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - obowiązujaca do dnia 21.05.2017

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - obowiązujaca do dnia 18.01.2017

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - obowiązujaca do dnia 27.09.2016


Procedura naboru w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego - obowiązująca od dnia 19.01.2017

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego - obowiązująca do dnia 18.01.2017

 

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - konkurs

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca od dnia 22.05.2017 (zmiana kryteriów)

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca od dnia 21.05.2017

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 18.01.2017

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 26.09.2016


Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - grant

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca od dnia 19.01.2017

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 18.01.2017