Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zawarta w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalną Grupą Działania "Ziemi Chełmskiej". 

Aneks do Umowy ramowej z dnia 12.06.2017 r.

Obowiązujące załączniki do Umowy Ramowej: