Informujemy, że rekrutacja na trzymiesięczne staże realizowane w ramach projektu „Postaw na zmianę postaw” trwa do 11 marca 2011 r.