Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" i tygodnik lokalny "Nowy Tydzień" zapraszają do udziału w Konkursie na "Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego" w 2016 roku! Celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najbardziej atrakcyjnych, innowacyjnych i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocja, jak również wspieranie inicjatyw lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach konkursowych: a) wydarzenie cykliczne, b) atrakcja turystyczna, c) pakiet usług turystycznych, d) obiekt. Kandydatury do Konkursu mogą zgłaszać: instytucje, samorządy terytorialne, twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia, fundacje, właściciele obiektów turystycznych, przedsiębiorcy prywatni oraz osoby fizyczne. Na zgłoszenia kandydatur czekamy do 10 lipca 2016 roku! Zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych, spośród zgłoszonych i nominowanych kandydatur, wybiorą czytelnicy tygodnika. Na Laureatów Konkursu czeka kampania promocyjna, a na głosujących atrakcyjne nagrody! Rozstrzygnięcie konkursu w grudniu.  

Regulamin konkursu wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie www.ziemiachelmska.pl  oraz na stronie www.nowytydzień.pl