Aż trzy wnioski z gminy Wojsławice – złożone przez OSP z Nowego Majdanu i Putnowic-Kolonii oraz Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Wojsławic i gminy Wojsławice „Szansa” – otrzymały dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO, plasując tym samym gminę w czołówce województwa. Przyznane pieniądze w wysokości 5 000 zł dla OSP Nowy Majdan i 4 000 zł dla Putnowic-Kolonii przeznaczone zostaną na remonty remiz OSP i zorganizowanie w nich świetlic wiejskich, co niewątpliwie przyniesie pozytywny wpływ na aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców. Środki finansowe w wysokości 2 500 zł otrzymało także Stowarzyszeniu na rzecz dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Wojsławic i gminy Wojsławice „Szansa” na realizację projektu „ Rodzice dzieciom – integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami z terenu gminy Wojsławice”. Gratulujemy!