W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe Projekty” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Ziemi Chełmskiej” na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskania środków oraz prawidłowego wypełnienia wniosku na w/w działanie. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 10:00 w budynku Hotelu „Relax” ul. 11 Listopada 2 w Chełmie. Wykładowcą będzie Pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Udział w szkoleniu pozwoli uniknąć licznych błędów pojawiających się w składanych wnioskach o przyznanie pomocy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 grudnia 2010 r.

Serdecznie zapraszamy!