Z przyjemnością informujemy, iż dnia 10 grudnia 2010 roku podczas uroczystej Konferencji „Wczoraj, dziś i jutro na Ziemi Chełmskiej” zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego „Kocham każdą cząstkę Tej Ziemi”.

Celem przyświecającym konkursowi było:

  • ukazanie piękna obszaru gmin należących do LGD „Ziemi Chełmskiej” przy  pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej,
  • promocja obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Tomasz Rutkowski – Starostwo Powiatowe w Chełmie, Przewodniczący Komisji Konkursowej
  • Łukasz Semeniuk – fotograf
  • Anna Lipnicka-Parczewska –  LGD „Ziemi Chełmskiej”

po obejrzeniu  54 nadesłanych na Konkurs fotografii postanowiła przyznać:

  • I miejsce – Andrzejowi Winiarczykowi , za zdjęcie „Drzewa”
  • II  miejsce – Łukaszowi Olesiczukowi, za  zdjęcie  „Po deszczu”
  • III miejsce – Władysławowi Kowalskiemu, za  zdjęcie  „Cerkiew p.w. św. Księcia  Włodzimierza”

Przy ocenie zdjęć Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę poprawność techniczną wykonanych fotografii, jak również  pomysłowość oraz wizję artystyczną nadesłanych prac.