belka 2 pp

      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż w dniu 29 września br. w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.W spotkaniu służacym sformułowaniu wskaźników dla LSR, uczestniczylo 27 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich) z terenu gmin planowanych do objęcia LSR. W trakcie spotkania omówiono możliwości pozyskania środków finansowych na działalność NGO w ramach nowej perspektywy finansowej.

Fotorelacja z konsultacji

 collage 3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”