belka 2 pp

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje, iż zmianie uległ Harmonogram spotkań konsultacyjnych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zaktualizowany Harmonogram dostępny jest w Zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR->Harmonogram konsultacji.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”