belka 2 pp

      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż w dniu 25 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Wojsławicach oraz w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. W spotkaniach poświęconych analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) dla rozwoju obszaru planowanego do objecia LSR udział wzięli mieszkańcy gmin Wojsławice i Leśniowice, w tym przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zainteresowani aktywnym udziałem w planowaniu dalszego rozwoju obszaru LGD.  W spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w gm. Leśniowice uczestniczyło 12 przedstawicieli sektora społecznego, 13 przedstawicieli sektora publicznego oraz 3 przedsiębiorców. W spotkaniu w gm. Wojsławice uczestniczyło 6 przedsiębiorców, 11 przedstawicieli sektora społecznego oraz 12 przedstawicieli sektora publicznego. W trakcie spotkań prowadzonych metodą warsztatową opracowano macierz SWOT dla gmin Wojsławice i Leśniowice z ukierunkowaniem na rozwój całego obszaru LGD. Uczestnicy spotkań wypełnili ankietę dotyczącą indetyfikacji problemów i potrzeb na terenie planowanym do objęcia LSR, otrzymali również Karty projektowe - pomysły na projekty, w których mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciagu najlbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

collage lesniowice

Fotorelacja z konsultacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”