belka 2 pp

      Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Wojsławice oraz mieszkańców gminy Leśniowice do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź:

25 sierpnia 2015 r. (wtorek)

godz. 9.00-11.30 Urząd Gminy Wojsławice (spotkanie dla mieszkańców gminy Wojsławice)

godz. 13.00-15.30 Urząd Gminy Leśniowice (spotkanie dla mieszkańców gminy Leśniowice).

 

Spotkania konsultacyjne adresowane są do lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, parafii oraz wszystkich mieszkańców ww. gmin, którzy chcą decydować o kierunkach rozwoju obszaru gminy, a poświecone będą analizie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR. Szczegółowy Harmonogram konsultacji oraz wszelkie informacje oraz materiały dotyczące spotkań konsultacyjnych dostępne są w Zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR. Zapraszamy serdecznie.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”