Ukazało się nowe (2/2015) letnie wydanie Biuletynu KSOW, poświęcone podsumowaniu funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich od 2008 do 2015 roku. W numerze m.in.: podsumowanie wdrażania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce, efekty sieciowania istotne dla rozwoju obszarów wiejskich, podsumowanie konkursu „Przyjazna Wieś”. Zapraszamy do lektury! Pobierz Biuletyn KSOW