Portal internetowy agroturystyka.pl oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"(PFTW "GG") zapraszają właścicieli wiejskich obiektów noclegowych z terenu województwa lubelskiego do dokonania kategoryzacji posiadanych kwater. Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych usług. Skategoryzowane obiekty gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, natomiast kwaterodawca zyskuje prawo do bezpłatnego zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych PFTW „GG" oraz prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"- znanym już też poza granicami kraju. Wszystkie obiekty posiadające aktualną rekomendację kategoryzacyjną zostaną przedstawione w katalogu agroturystycznym "Wieś Polska zaprasza". Ponadto obiekty skategoryzowane promowane będą w wersji angielskiej na stronie www.agritourism.pl. Szczegółowe informacje o kategoryzacji dostępne są na stronie www.lubelskie.pl.