Jury IV Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych, który odbył się w Werbkowicach w dniach 8-9 listopada 2014 roku, doceniło warsztat twórczy oraz umiejętności artystyczne naszych zespołów śpiewaczych, duetów i solistów! W kategorii zespoły acapella z akompaniamentem akordeonu I miejsce wyśpiewał Zespół „Rakołupianki” z Rakołup (gm.Leśniowice), II miejsce -  Zespół „Sielanki” z Sielca (gm.Leśniowice), zaś III miejsce -  Zespół „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego  (gm.Leśniowice). W kategorii soliści i duety acapella z akompaniamentem I miejsce zdobył duet z Zespołu Sielanki (gm.Leśniowice), a III miejsce -  Pani Franciszka Bydychaj (gm.Leśniowice). W kategorii soliści i duety II miejsce wywalczyli Wanda Urbansky i Mieczysław Sidoruk (gm. Dorohusk), III miejsce przypadło Pani Zdzisławie Szewczuk (gm. Białopole), zaś wyróżnieniem uhonorowano Panią Felicję Matczuk (gm. Dorohusk). W kategorii zespoły z kapelą ludową I miejsce zajął Zespół „Koral” (gm. Kamień), natomiast w kategorii zespoły wyróżnienie przyznano Zespołowi „Nadbużanie” z Horodła. Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych, równie pięknych sukcesów!

collage werbkowice