Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" realizujące projekt "Od pomysłu do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przypomina, iż w zakładce Projekty UE->"Od pomysłu do sukcesu" (kliknij TUTAJ) dostępne są dokumenty do zapoznania się przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, m.in. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsięborczości, Wniosek o przyznanie środków finansowych, biznesplan. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.