Informujemy, iż w Zakładce NABORY WNIOSKÓW->LISTY RANKINGOWE dostępne są Listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty" oraz  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru II/2014.