W dniach 26 – 27.08.2014 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w składzie: Magdalena Kostecka – Ciesielka – kierownik biura, Agnieszka Skurzewska – koordynator projektu parasolowego, Łukasz Kowalczuk – księgowy projektu, Paweł Mroczkowski – specjalista ds. organizacji „Dożynek” oraz Pan Jacek Semeniuk – Wójt Gminy Wojsławice, wzięli udział w spotkaniu „Okrągłego Stołu” na zaproszenie partnera projektu – Brzeskiego Obwodowego Związku Agro-Gospodarczego w Brześciu na Białorusi. Wizyta poświęcona była realizacji mikroprojektu pn. „Odrodzenie i zachowanie tradycji ludowych poprzez organizację lokalnych festiwali i obrzędów na terenie Związku Transgranicznego Euroregionu Bug” nr BUG/09/K/14 w ramach Projektu Parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji  społeczności lokalnych
w Euroregionie Bug”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

             dsc 0623  pp