Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” realizujące projekt pn. „Od pomysłu do sukcesu”, na postawie §8 pkt 13 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie informuje, iż w Zakładce PROJEKTY POKL- "Od pomysłu do sukcesu" (kliknij tutaj) dostępna jest już Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Lista rezerwowa osób ubiegających się o udział w projekcie wraz z uzyskaną punktacją. W związku z rezygnacją z udziału w projekcie jednego z Uczestników, który uzyskał 47,5 pkt, jego miejsce zajęła pierwsza osoba z listy rezerwowej, która zapewniła utrzymanie grupy docelowej. Jednocześnie informujemy, iż listy zamieszczone ponizej oraz dostępne do wglądu w Biurze Obsługi Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Od pomysłu do sukcesu”, od 04.09.2014 r. rozpoczynają ścieżkę szkoleniowo-doradczą.