Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie:

Fryzjer – 260 godz.

realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
•    Osoby w wieku aktywności zawodowej: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
•    Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
•    Osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie jednej z gmin Powiatu Chełmskiego, tj: gminy Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Rejowiec, Ruda – Huta, Siedliszcze, Wojsławice.

W ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia" ponadto oferujemy:
•    opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
•    indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
•    6-miesięczne staże dla każdego Uczestnika/ każdej Uczestniczki szkolenia.


Ponadto zapewniamy:
materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, wyżywienie, poczęstunek, ubezpieczenie NNW, certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:
od 03.09.2014 r. do 25.09.2014 r.
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do16.00

                                                                                                         czytaj więcej ...