Mając na uwadze realizację celów oraz wskaźników projektu pn. „Od pomysłu do sukcesu”, informujemy, że na podstawie par. 5 pkt 24 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie - z dniem 04.08.2014 r. przedłuża termin rekrutacji do 08.08.2014 r. do godz. 16:00 dla tych grup docelowych, w których nie została osiągnięta zakładana liczba Uczestniczek. W związku z tym zapraszamy kobiety (nieaktywne zawodowo lub bezrobotne), zamieszkujące teren jednego z trzech powiatów (chełmski, włodawski, hrubieszowski), do składania dokumentacji projektowej (Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami). Szczegółowe informacje o projekcie w Zakładce Projekty POKL -> "Od pomysłu do sukcesu" (kliknij TUTAJ)