333-page-001aa

      Wójt Gminy Leśniowice oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" serdecznie zapraszają na Dzień Otwartych Drzwi Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim (gmina Leśniowice), który odbędzie się we czwartek 5 czerwca 2014 roku, w godz.12-19.00. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie lokalnej społeczności ośrodka integracji mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza, tj. miejsca transgranicznej współpracy kulturowej i promocji turystyki regionu, wyremontowanego i wyposażonego w odpowiednie zaplecze techniczne w ramach  projektu pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W programie między innymi: zapoznanie z historią budynku i wykonanymi pracami, pokaz rękodzieła ludowego oraz degustacja potraw kuchni tradycyjnej. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy na świeżym powietrzu. ZAPRASZAMY