Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie

KELNER-BARMAN

(110 godz.)

realizowane w ramach projektu „Pełnia możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

  • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, 
  • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), 
  • zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie jednej z siedmiu gmin Powiatu Chełmskiego, tj: gminy Chełm, Dorohusk, Dubienka, Rejowiec, Ruda – Huta, Siedliszcze lub Wojsławice.

W ramach projektu "Pełnia możliwości" ponadto oferujemy m.in.:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy
  • 3-miesięczne staże dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki szkolenia

Zapewniamy:

materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, wyżywienie, poczęstunek, ubezpieczenie NNW, certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:

od 01.04.2014 r. do 30.04.2014 r. 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do16.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                       więcej .....