Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” (Lider projektu) oraz NST Sp. z o.o. (Partner projektu) ogłaszają nabór formularzy rekrutacyjnych na szkolenie dla mieszkanek powiatu opolskiego

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
(144 godz.)

realizowane w ramach projektu „Bo to plus mieć 50+”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie:

od 24 marca 2014 r. do 9 maja 2014 r.
od poniedziałku do piątku

          Więcej informacji o szkoleniu w Zakładce Projekty POKL.