Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska pracy wybrano następujących kandydatów:

  • Pracownik ds. kadrowo-księgowych - Anna Zera
  • Księgowa - Anna Zera
  • Specjalista ds. usług doradczo-szkoleniowych - Paulina Futyma

Wybrani Kandydaci spełnili wymagania formalne oraz wykazali się niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków na wyżej wymienionych stanowiskach.