W dniach 9 – 10 czerwca 2010 r. (środa - czwartek) w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” organizuje szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu i Biura LGD z zakresu: „Turystyka i agroturystyka jako szansa na rozwój i promocję obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Szkolenie będzie zawierało następujące moduły:

  • „Tworzenie gospodarstw agroturystycznych jako forma promocji LGD ZCH – składniki oferty turystycznej”;
  • „Produkt lokalny i tradycyjny w gospodarstwie agroturystycznym”;
  • „Analiza potencjału turystycznego LGD ZCH oraz założeń strategii pod kątem rozwoju turystyki – szanse, zagrożenia, pierwsze doświadczenia – warsztat mający na celu wypracowanie wspólnych pomysłów i koncepcji”;
  • „Możliwości finansowania działań z zakresu turystyki i agroturystyki w LGD ZCH”.