Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej” (Lider Projektu) oraz NST Sp. z o.o. (Partner Projektu)
informują o WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU formularzy zgłoszeniowych
na szkolenie dla powiatu włodawskiego


KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII  (144 godz.)

realizowane w ramach projektu „Bo to plus mieć 50+”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 
Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie do 17 stycznia 2014 r.

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do16.00

                                                                                więcej ...