Informujemy, iż w Zakładce NABORY WNIOSKÓW->LISTY RANKINGOWE dostępne są Listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" oraz  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonych w trakcie naboru III/2013.