333-page-001aa

   Niech kolęda i szczodrywka serca budzi...Pod takim hasłem już 18 stycznia 2014 roku w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku odbędzie się Przegląd kolęd i szczodrywek, zorganizowany w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. Do udziału w przeglądzie zostały zaproszone zespoły z Ukrainy i Polski. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie wykonać przynajmniej jeden utwór w języku polskim i jeden w języku ukraińskim. Taki sposób prezentacji ma nie tylko oddać unikatowy charakter wielokulturowego bożonarodzeniowego świętowania i stanowić okazję do lepszego poznania historii i tradycji pogranicza polsko-ukraińskiego, ale również ma inspirować jego mieszkańców do otwarcia i wrażliwości na wszystko, co dzieje się wokół. Impreza wpisuje się w wielokulturową historię pogranicza chełmsko-lubomelskiego i ma integrować sąsiadów mieszkających po obu stronach Bugu - za rok taki sam przegląd odbędzie się w Huszczy, na Ukrainie. Organizatorem Przeglądu kolęd i szczodrywek w Dorohusku jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie odbywa się na podstawie czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia, w terminie do 10 stycznia 2014 r.

Dodatkowych informacji na temat przeglądu udziela p. Helena Nowosadzka ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, 22-100 Chełm, ul 11 Listopada 2, pok. 202, tel.531 219 707.

 

Do pobrania:

Regulamin Przeglądu kolęd i szczodrywek

Karta zgłoszeniowa

Zapraszamy do udziału.