333-page-001aa

     Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym  idzie pełną parą. Od 4 listopada 2013 roku nad zalewem „Dębowy Las” w Wołkowianach w Gminie Żmudź, realizowany jest I etap inwestycji pn. „Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem „Dębowy Las” w Wołkowianach. Prace wykonuje wyłonione w przetargu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENSTAL” Henryk Nachuniak z Pokrówki. Inwestycja zakłada utwardzenie placu postojowego dla samochodów o powierzchni 720 m2, wymianę piasku na plaży o powierzchni 6 000 m2 oraz utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej do zalewu o długości 1000 m. Całkowita wartość planowanych do wykonania  robót wynosi 479 125,17 zł. Inwestycja  wykonywana jest w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

 dsc 0263 

dsc 0335 

dsc 0292