333-page-001aa

      "Transgraniczna kapitalizacja" - pod taką nazwą Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 w Warszawie zorganizował 28 listopada 2013 roku we Lwowie na Ukrainie swoją roczną konferencję, w której udział wzięły 2-3 osobowe zespoły z każdego realizowanego w ramach programu projektu, z Polski, z Ukrainy i z Białorusi. Projekt pn. „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” reprezentowała Pani Maria Sadurska - Kierownik projektu (Lider projektu - Gmina Leśniowice), specjalista ds. promocji i szkoleń Helena Nowosadzka (Stowarzyszenie Lokalna Grupa "Działania Ziemi Chełmskiej") oraz Sergiej Sołomjaniuk specjalista ds. prawnych reprezentujący partnera z Ukrainy. Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja  zakontraktowanych projektów, odbyła się giełda wybranych projektów transgranicznych będąca okazją do bezpośredniego kontaktu z partnerami wdrażającymi wspólne projekty, jak również zorganizowano dyskusje panelowe w grupach tematycznych, moderowane przez ekspertów zewnętrznych. Konferencja przyczyniła się do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji w ramach realizowanych projektów.