333-page-001aa

20 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W spotkaniu uczestniczył wójt  Gminy Leśniowice Wiesław Radzięciak oraz personel zaangażowany w realizację działań projektowych. Spotkanie prowadziła Pani Maria Sadurska, koordynator projektu ze strony Lidera. Na spotkaniu zostały omówione sprawozdania partnerów z realizacji działań od początku realizacji projektu, tj. od 2 sierpnia do 2 listopada 2013 roku. Przeanalizowano propozycje wprowadzenia zmian w budżecie projektu z powstałych po przetargach oszczędności. Zaoszczędzone fundusze planuje się przenieść na realizację zadań nieujętych w budżecie, a niezbędnych do realizacji projektu. Omówione zostały również bieżące działania projektowe poszczególnych partnerów.

dsc06006

dsc06005

dsc06007