333-page-001aa

        Prawie milion złotych kosztowała przebudowa drogi w miejscowości Zanowinie (gm. Dorohusk) prowadząca do zalewu Husynne. Inwestycja została wykonana w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Zrealizowana przez Gminę Dorohusk inwestycja obejmowała budowę prawie 2,5 kilometrowego odcinka drogi o szerokości 4 metrów. Kosztowała 971 783,65 zł i w niemal 90 procentach sfinansowana została z funduszy unijnych. Prace budowlane trwały od  17 września do 18 października 2013 roku. Ich wykonawcą było, wybrane w przetargu, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie.

 

                               sdc12083   sdc12087

                                                                                 przebudowa drogi w miejscowości Zanowinie

 

Inwestycje w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” rozpoczęły również samorządy Leśniowic i Żmudzi. W gminie Leśniowice trwa modernizacja budynku byłej szkoły w Kumowie Plebańskim, gdzie powstanie Dom spotkań „Na pograniczu kultur”, a w Żmudzi realizowany jest pierwszy etap zagospodarowania zalewu Dębowy Las.

        sdc12103

                                                                         modernizacja budynku byłej szkoły w Kumowie Plebańskim                                             

 

                         dsc 0281   dsc 0292                                                                                                                                          

                                                                                     pierwszy etap zagospodarowania zalewu Dębowy Las