Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”oraz NST Sp. z o.o.
zapraszają do udziału w projekcie


„Bo to plus mieć 50+”


W ramach projektu oferujemy m in.:

I. bezpłatne szkolenia
- Powiat włodawski „Kucharz małej gastronomii” 144 godz. rekrutacja  grudzień 2013 r.
- Powiat lubartowski „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” 100 godz. rekrutacja styczeń 2014 r.
- Powiat hrubieszowski  "Kucharz małej gastronomii” 144 godz. rekrutacja marzec 2014 r.
- Powiat opolski „Kucharz małej gastronomii” 144 godz. rekrutacja  kwiecień 2014
- Powiat chełmski  „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”  100 godz. rekrutacja  czerwiec 2014
II.6- miesięczne staże -  dla każdej Uczestniczki projektu.

III.Pośrednictwo pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy: kobiety po 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia i zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie powiatów: włodawskiego, lubartowskiego, hrubieszowskiego, opolskiego, chełmskiego.

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe/ Stypendium stażowe dla wszystkich Uczestniczek projektu, wyżywienie i poczęstunek w trakcie szkoleń, szkoleniowe ubezpieczenie NNW, Certyfikat/ zaświadczenie.

 

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu w Chełmie
ul. 11 listopada 2, p.105, (budynek Hotelu „Lwów”),
tel. 82 549 19 40.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy