333-page-001aa

          Miło nam poinformować, iż  w dniu 24 października 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Hotelu Kozak w Chełmie, ul. Hrubieszowska 37, odbędzie się Seminarium rozpoczynające projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”, na które serdecznie  zapraszają Wójt Gminy Leśniowice - Lider projektu,  Wójtowie Gmin partnerskich: Dorohusk, Huszcza, Wojsławice, Żmudź oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”. Program seminariu (kliknij tutaj). Projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 1.Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.2 Rozwój turystyki.