1.Zaproszenie do składania ofert nr 1/9/2014/PBU z dnia 29.09.2014

  -Informacja o odrzuceniu oferty

 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.Zaproszenie do składania ofert nr 1/11/2014/PBU z dnia 17.11.2014

 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3.Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014/PBU z dnia 26.11.2014

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.Zaproszenie do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/12/2014/PBU

- Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1/12/2014/PBU

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2/2015/PBU 

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6.Zaproszenie do składania ofert nr 4/10/2013/PBU.

   - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.Zaproszenie do składania ofert nr 3/10/2013/PBU.

   - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. Zaproszenie do składania ofert nr 2/10/2013/PBU.

   - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

9.Zaproszenie do składania ofert nr 1/10/2013/PBU.

    - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

     - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

11.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.

    - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.

12.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.:" Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji".

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:" Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji".

13.Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, utrzymanie i uruchomienie strony internetowej.

    - Unieważnienie postępowania

    Zaproszenie do składania ofert na opracowanie, utrzymanie i uruchomienie strony internetowej.

    - Unieważnienie postępowania

14.Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie obiektu oraz cateringu dla uczestników seminarium.

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapewnienie obiektu oraz cateringu dla uczestników seminarium.

15.Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi transportowej.

     - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi transportowej.

16.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/11/2013/PBUz dnia 18.11.2013

  -Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 1/11/2013/PBU

17.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/12/2013/PBU z dnia 03.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 1/12/2013/PBU

18.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 2/12/2013/PBU z dnia 06.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 2/12/2013/PBU

19.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 3/12/2013/PBU z dnia 06.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 3/12/2013/PBU

20.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 4/12/2013/PBU z dnia 20.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 4/12/2013/PBU

21.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 5/12/2013/PBU z dnia 20.12.2013

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 5/12/2013/PBU

22.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 6/12/2013/PB

-Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 6/12/2013/PBU

23.Zapytanie ofertowe nr 1/2/2014/PBU z dnia 14.02.2014

                           - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

24.Zapytanie ofertowe nr 2/2/2014/PBU z dnia 21.02.2014

                        - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25.Zapytanie ofertowe nr 3/2/2014/PBU z dnia 24.02.2014

                           -Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/2/2014/PBU

                         - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

26.Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/2/2014/PBU z dnia 25.02.2014.

                           - Sprostowanie - zaproszenie do składania ofert cenowych nr 1/2/2014/PBU z dnia 25.02.2014

                           - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27.Zapytanie ofertowe nr 1/3/2014/PBU z dnia 21.03.2014

                            - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

28.Zapytanie ofertowe nr 1/4/2014/PBU z dnia 30.04.2014

                            - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

29. Zaproszenie do składania ofert  nr 1/6/2014/PBU z dnia 04.06.2014

                            - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

30.Zaproszenie do składania ofert nr 1/7/2014/PBU z dnia 14.07.2014 r.

                        - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

31.Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2/2015/PBU 

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

32.Zaproszenie do składania ofert nr 1/4/2015/PBU

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

33.Zaproszenie do składania ofert nr 1/5/2015/PBU

                                          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

34.Zaproszenie do składania ofert nr 1/6/2015/PBU

                                          Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert nr 1/6/2015/PBU

                                          Informacja o wyborze oferty nr 1/6/2015/PBU

35.Zaproszenie do składania ofert nr 2/6/2015/PBU

                                           Informacja o wyborze oferty nr 2/6/2015/PBU

36.Zaproszenie do składania ofert nr 3/6/2015/PBU 

                                           Informacja o wyborze oferty nr 3/6/2015/PBU

37.Zaproszenie do składania ofert nr 4/6/2015/PBU

                                           Informacja o wyborze oferty nr 4/6/2015/PBU

38. Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Koordynatora ds. projektów i animacji lokalnej

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

39. Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w zakresie administrowania stroną internetową i siecią komputerową Stowarzyszenia Lokalna Gruap Działania "Ziemi Chełmskiej"

                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty