Miło nam poinformować, iż powoli kończy się pierwszy etap realizacji projektu współpracy „Między Bugiem a Wieprzem” realizowanego  w partnerstwie z LGD „Lepsze Jutro” z Hrubieszowa i LGD „Nasze Roztocze” z Zamościa. Powstaje interaktywna mapa będąca bazą informacji o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych wszystkich partnerskich LGD, która będzie przydatnym narzędziem dla turystów chcących odwiedzić nasze tereny. Opracowywany jest też folder prezentujący główne atrakcje turystyczne obszaru objętego projektem, który wydany zostanie do końca października b.r. Do finału dobiega również produkcja dwóch trzydziestosekundowych spotów promocyjnych prezentujących „perełki” terenu położonego między Bugiem a Wieprzem. Ich emisję w TV Łódź, Rzeszów, Kielce oraz Katowice zaplanowano na miesiące luty i marzec 2014 r. Już wkrótce spoty zostaną zamieszczone na stronach internetowych partnerskich LGD. Zapraszamy serdecznie do oglądania!