W związku z zakończeniem przez firmę Agrotec Polska Sp. z o.o. realizacji projektu badawczego Wieś czy globalna wioska?, zachęcamy do zapoznania się z poprojektowym raportem z badania. Celem projektu Wieś czy globalna wioska? była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich. Na potrzeby realizacji projektu uruchomiony został blog http://wiesczyglobalnawioska.pl/. Badanie realizowane było ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja medialna, badania. Pobierz raport.

blog1