Kolejny udany wyjazd szkoleniowy za nami! Tym razem udaliśmy się na Podlasie, by poznać dobre praktyki z zakresu wykorzystania zjawiska przenikania kultur dla budowania oferty turystycznej  obszarów wiejskich.  Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną na temat wykorzystania dziedzictwa kulturowego do tworzenia produktu turystycznego oraz poznali aktualne trendy dominujące w turystyce. Oczywiście nie zabrakło czasu na dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń. Uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy za udział w wyjeździe w nadziei, że uda im się wykorzystać podpatrzone praktyki i zdobytą wiedzę na rzecz rozwoju Ziemi Chełmskiej.


                1       2