Na podstawie §5 ust.21 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie "NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje o dodatkowym naborze Kandydatek/Kandydatów do projektu spełniających poniższe kryteria:

KOBIETA :

  • zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie,
  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • zamieszkała na obszarach wiejskich powiatu chełmskiego
  • zainteresowana pozyskaniem dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej

MĘŻCZYZNA

  • zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie
  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • zamieszkały na obszarach wiejskich powiatu chełmskiego
  • zainteresowany pozyskaniem dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Nabór prowadzony będzie do momentu osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pilny kontakt z Biurem Projektu ul.11 Listopada 2 pok. 215 i pok.105 w Chełmie, tel.82 549-19-40