Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 8 do 15 maja 2012 r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Udany start”. Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski w Biurze Projektu, czynnym w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przypominamy, iż zgodnie z § 7 pkt 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Pliki do pobrania dostępne są w zakładce Projekty UE->Udany start