Informujemy, iż dnia 7 marca 2012 roku o godz. 10:00 w Hotelu Relax w Chełmie odbędzie się szkolenie dla Beneficjentów z obszaru działania  LGD "Ziemi Chełmskiej"(gminy:Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź) zainteresowanych pozyskaniem funduszy z zakresu "Małe projekty" w ramach naboru 12.03.2012 - 30.03.2012. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.11 Listopada 2 pok.105 w Chełmie oraz pod numerem telefonu 82/ 549-19-40. Zapraszamy serdecznie.