Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje, iż  dnia  1 stycznia 2012 roku rozpoczęło realizację projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI w biznesie SPRAWNI”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu jest wzrost samozatrudnienia wśród 10 osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (min. 6 kobiet),w tym wśród osób w wieku 15-24 lata i 50-64 lat, kobiet, które nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  dziecka oraz osób pozostajacych bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu chełmskiego. W ramach projektu oferujemy m.in.: szkolenie  z  zakresu zakładania działalności gospodarczej, wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości  (max 35 000,00 zł), wsparcie pomostowe o charakterze doradczym i finansowym przez  12 miesięcy, szkolenie specjalistyczne z zakresu Profesjonalnych  technik sprzedaży.

Szczegółowe informacje już wkrótce w zakładce PROJEKTY UE