Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" zaprasza Panie z terenu Województwa  Lubelskiego na Forum Kobiet Lubelszczyzny "Kobieta wsi w roli głównej", które odbędzie się dnia 20 października 2011 roku w Chełmie. Celem Forum jest promocja potencjału i dorobku kulturowego lubelskiej wsi poprzez prezentację działań kobiet z terenów wiejskich Województwa Lubelskiego na rzecz podtrzymywania i upowszechniania regionalnego dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe informacje na temat Forum pod numerem tel. 82 549-19-40. Program Forum tutaj