Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zainteresowane podejmowaniem wspólnych działań na rzecz dobra Ziemi Chełmskiej i jej mieszkańców do przyłączenia się do grona członków LGD! Razem możemy więcej! Szczegóły w Zakładce Dołącz do Nas!