Informujemy, iż kolejne nabory wniosków planowane są w IV kwartale br. Szczegółowe terminy naborów będą na bieżąco podawane na stronie głównej oraz w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Ogłoszenia o naborze. Zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków zostanie opublikowany w Zakładce LEADER 2014-2020 po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego WL.