Informujemy, iż w najbliższy piątek 29 września o godz. 14.00 w siedzibie LGD "Ziemi Chełmskiej" w Chełmie planowane jest spotkanie szkoleniowo-doradcze dla Beneficjentów Poddziałania 19.2, którzy podpisali umowę o przyznaniu pomocy bądź też są na etapie podpisywania umowy. W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione zasady działań informacyjno-promocyjnych, do których zobowiązani są Beneficjenci PROW 2014-2020, zasady wydatkowania oraz rozliczania wydatków, zasady stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców oraz zasady składania wniosków o płatność.